برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  48 , شماره  3 ; از صفحه 631 تا صفحه 650 .
 
عنوان مقاله: 

کنکاشي بر مناسبات نهاد دانش و قدرت در دوره ي صفوي با تأکيد بر روابط علما و پادشاهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم سیاسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند
 
چکیده: 
گفتمان مجموعه اي از احکام و گزاره هاست که شرايط را براي عاملان اجتماعي معنادار مي کند. در رويکردهاي گفتماني، برخي از مفاهيم و موضوع ها کنارگذاشته مي شوند؛ زيرا نظام گفتماني بنا به ماهيتي که دارد برخي از موضوع ها و مفاهيم را برجسته مي کند و برخي ديگر را به کنار مي نهد. در نظام گفتماني برخي از دانش ها بر اساس مطلوب هاي نظام قدرت برجسته مي شوند؛ زيرا آن دانش ها بنا به ماهيتي که دارند به آن نظام سياسي مشروعيت مي بخشند. در دوره ي صفويه که نقطه ي عطفي در تاريخ تشيع محسوب مي شود، دانش فقه به نهاد قدرت مشروعيت مي بخشيد؛ زيرا در اين دوره بسياري از کردارهاي پادشاهان بر مبناي تعاليم و آموزه هاي تشيع شکل گرفته بود. در اين زمان بسياري از علما از ساير شهرهاي اسلامي به ايران مي آمدند و تحت تأثير فضاي مساعدي که پادشاهان صفوي ايجاد کرده بودند، آموزه هاي شيعي را ترويج مي کردند. ماهيت روابط علما و پادشاهان صفوي از آ نجا اهميت دارد که بسياري از علماي شيعي در مشروعيت بخشي و تحکيم موقعيت حاکمان صفوي نقش ارزنده اي را ايفا کرده اند؛ اما برخي از اين علما در قالب همان ساختار دانشي که به پادشاهان مشروعيت مي داد، از نزديک شدن به پادشاهان صفوي خودداري مي کردند و با رويکردي انتقادي، بسياري از رفتارهاي آنان را تأييد نمي کردند. پرسش اين پژوهش آن است که عالمان ديني در دوره ي صفويه در ارتباط با پادشاهان به توليد چه دانشي اقدام کردند؟ اين نوشتار برآن است تا با تکيه بر روش گفتمان دانش قدرت ميشل فوکو، نوع رويکردهاي موافق و مخالف علما در نهاد توليد دانش فقه را نسبت به ساختار قدرت صفوي بررسي و کنکاش کند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 93 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی