برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

طراحي، ساخت و ارزيابي نشاکار تمام خودکار گوجه فرنگي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد تاکستان، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم کشاورزی، تاکستان، ایران
 
چکیده: 
در اين تحقيق به منظور کشت ماشيني نشاي گوجه فرنگي، يک نشاکار تمام خودکار طراحي، ساخته و ارزيابي شد. در اين ماشين، يک سازوکار پله اي سيني نشا را به تدريج به سمت پايين و طرفين هدايت مي کند تا بازوي بردارنده بتواند با بردارنده ي سوزني شکل خود به داخل خاک سلول فرو رود و نشا را در اختيار بگيرد. آنگاه بازو با حرکت به سمت موقعيت لوله ي سقوط، نشا را همراه با خاک بستر رها مي-کند. سپس نشا به درون شيار ايجادشده با شياربازکن هدايت مي شود. به منظور ارزيابي عملکرد دستگاه، آزمون مزرعه اي دستگاه اجرا شد. درصد آسيب هاي مکانيکي به نشاها، زاويه ي استقرار نشاها از خط قائم و تغيير فاصله ي بين نشاها روي رديف کشت نيز از صفات مورد بررسي بودند. آزمون ها با استفاده از آزمايش فاکتوريل بر پايه ي طرح بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار انجام گرفت. تيمارهاي آزمايش عبارت بودند از سه سطح سرعت پيشروي 1، 5/1 و 2 کيلومتر در ساعت و عمق کشت در دو سطح 5 و 10 سانتي متر. در اجراي آزمون ها در هر واحد آزمايشي از بلوک، دستگاه يک رديف 22 متري را نشاکاري مي-کرد. نتايج تحقيقات نشان مي دهد که اثر تغيير سرعت پيشروي دستگاه، عمق کشت و اثر متقابل آنها بر تمام صفات مورد بررسي معني دار است. با توجه به نتايج آزمون ها، مناسب ترين سرعت پيشروي و عمق کشت براي نشا کار طراحي شده به ترتيب 1 کيلومتر در ساعت و 5 سانتي متر تعيين شد. ظرفيت تئوري دستگاه با يک رديف کشت و در سرعت 1 کيلومتر در ساعت، 06/0 هکتار در ساعت تعيين شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 304
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی