برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  48 , شماره  2 ; از صفحه 355 تا صفحه 368 .
 
عنوان مقاله: 

معرفي راهکارهاي عملي براي مشارکت کشاورزان در انتقال مديريت آبياري (مورد مطالعه شبکه آبياري و زهکشي قلعه چاي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 
آب يکي از عوامل محدود کننده توليد در جهان مي باشد. مقابله با کمبود آب مي بايد بوسيله راهبرد مشخص در جهت استفاده صحيح و مطلوب از آن باشد. انتقال مديريت يکي از استراتژي ها در اين خصوص است. هدف کلي اين تحقيق معرفي راهکارهاي عملي تسهيل مشارکت کشاورزان در انتقال مديريت آبياري در شبکه آبياري و زهکشي قلعه-چاي شهرستان عجب شير در استان آذربايجان شرقي بود که در سال 1394 انجام شد. اين تحقيق کاربردي و از لحاظ گردآوري داده ها، از نوع پيمايشي است. جامعه آماري 5129 کشاورزان فعال در سه ناحيه آبياري بودند. حجم نمونه به تعداد 204 کشاورز با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي چند مرحله اي با انتساب متناسب با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد. براي سنجش روايي محتوايي پرسشنامه تحقيق، نظرات دو عضو هيئت علمي دانشگاه تبريز و سه کارشناس اداره آب شهرستان عجب شير پرسيده شد. مقدار ضرايب آلفاي کرونباخ براي بخش هاي مختلف پرسشنامه بين 75/0 تا 92/0 بدست آمد. تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزارSPSS22 انجام شد. نتايج تحليل مسير نشان داد بيشترين اثر مستقيم متغيرها بر مشارکت مربوط به وضعيت آب آبياري (335/0) است. براي مشارکت کشاورزان در فرآيند انتقال مديريت آبياري سه راهکار شامل: تشکيل گروه هاي "هم آب"، گروه هاي "هم جوار" و گروه هاي "هم کشت" پيشنهاد شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

یادآور، ح.، و کوهستانی، ح.، و خرازی، ش. (1396). معرفی راهکارهای عملی برای مشارکت کشاورزان در انتقال مدیریت آبیاری (مورد مطالعه شبکه آبیاری و زهکشی قلعه چای). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), 48(2 ), 355-368. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467380Vancouver : کپی

یادآور حسین، کوهستانی حسین، خرازی شهریر. معرفی راهکارهای عملی برای مشارکت کشاورزان در انتقال مدیریت آبیاری (مورد مطالعه شبکه آبیاری و زهکشی قلعه چای). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1396 [cited 2022January27];48(2 ):355-368. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467380IEEE : کپی

یادآور، ح.، کوهستانی، ح.، خرازی، ش.، 1396. معرفی راهکارهای عملی برای مشارکت کشاورزان در انتقال مدیریت آبیاری (مورد مطالعه شبکه آبیاری و زهکشی قلعه چای). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 48(2 ), pp.355-368. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467380. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 82 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی