برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  48 , شماره  2 ; از صفحه 333 تا صفحه 342 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي موانع يکپارچه سازي اراضي کشاورزي ( مطالعه موردي: روستاهاي شهرستان ازنا)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 
پراکندگي اراضي کشاورزي يکي از موانع جدي توسعه کشاورزي محسوب مي شود، بطوري که کوچکي و پراکندگي اراضي مانعي در استفاده بهينه از آب، زمين، نيروي انساني، مکانيزاسيون و ديگر عوامل موثر در توليد کشاورزي مي باشد. هدف اصلي اين مقاله بررسي نگرش کشاورزان نسبت به يکپارچه سازي اراضي و شناسايي عوامل موثر بر عدم پذيرش طرح يکپارچه سازي اراضي مي باشد. جامعه آماري پژوهش شامل کليه سيب زميني کاران روستاهاي شهرستان ازنا مي باشد(N=210) که از بين آنها تعداد 150 نفر به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعيين گرديد. و داده هاي مورد نياز از طريق پرسشنامه گردآوري شد، که روايي ظاهري و محتوايي پرسشنامه آن بر اساس نظر اساتيد دانشگاه تهران و پايايي آن بر اساس آلفاي کرونباخ (77/0) تاييد گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماري SPSS استفاده گرديده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که کشاورزان تمايل کمي به يکپارچه-سازي دارند و به شرط يکپارچه سازي موقتي، ترجيح مي دهند با افراد آشنا و فاميل مشارکت داشته باشند. اصلي ترين موانع يکپارچه سازي اراضي عوامل فردي-اجتماعي و اقتصادي مي باشد
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 102
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی