برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  48 , شماره  1 ; از صفحه 93 تا صفحه 107 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير ابعاد ساختاري تشکيلاتي بر کارآفريني در دانشکده هاي کشاورزي منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 
امروزه، بيکاري و عدم تطابق محتواي رشته تحصيلي دانش آموختگان کشاورزي با نيازهاي بازار کار به مراتب از ساير رشته هاي دانشگاهي حادتر است. بهترين گزيدار براي ﺭ ﻓ ﻊ اين ﻣ ﻌ ﻀ ﻞ ، ﺗ ﺮ ﺑ ﻴ ﺖ ﺍ ﻓ ﺮ ﺍ دي ﻛ ﺎ ﺭ ﺁ ﻣ ﺪ ﻭ خلاﻕ و آماده نمودن فراگيران نظام آموزش عالي کشاورزي، جهت اشتغال در بازار کار از طريق آموزش کارآفريني و تغييرات راهبردي در الگوهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه ها و بويژه ايجاد دانشکده هاي کشاورزي کارآفرين مي باشد. در اين راستا، يکي از اولويت ها، سامان دهي "ساختاري تشکيلاتي" دانشکده هاي کشاورزي در حرکت به سوي کارآفرين شدن، مي باشد. هدف اين تحقيق، بررسي تأثير ابعاد مختلف ساختاري تشکيلاتي بر کارآفريني در دانشکده هاي کشاورزي بود که به صورت کمّي، به روش توصيفي همبستگي و با استفاده از فن پيمايش انجام گرفت. جامعه آماري تحقيق را دانشجويان دانشکده هاي کشاورزي واحدهاي منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامي تشکيل دادند (2896=N) که تعداد 341 نفر از آنان به عنوان نمونه تحقيق با استفاده از جدول بارتلت و به روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي با انتساب متناسب، انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه اي بود که روايي صوري و محتوايي آن مطابق نظر جمعي از صاحبنظران و اساتيد مجرب و پايايي آن نيز از طريق آزمون آلفاي کرونباخ براي بخش هاي مختلف پرسشنامه بين 76/0 تا 91/0 تأييد گرديد. نتايج نشان داد که همه ابعاد ساختاري تشکيلاتي شامل ساختار سازماني، سيستم ارتباطات سازماني، کارآفرين بودن نظام حقوق و پاداش و نوآوري در امور آموزشي و پژوهشي با کارآفريني رابطه اي معني دار و مستقيم دارند. همچنين بر اساس نتايج مدل معادلات ساختاري با استفاده از نرم افزار ليزرل، عامل ساختاري تشکيلاتي به عنوان يک عامل مؤثر، پيش بيني کننده کارآفريني در دانشکده هاي کشاورزي بود. در پايان، بر اساس نتايج تحقيق، پيشنهادهايي ارائه شده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فلاح حقیقی، ن.، و بیژنی، م.، و کرمی، غ.، و زند، م. (1396). تأثیر ابعاد ساختاری تشکیلاتی بر کارآفرینی در دانشکده های کشاورزی منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), 48(1 ), 93-107. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467347Vancouver : کپی

فلاح حقیقی نگین، بیژنی مسعود، کرمی غلامحسین، زند معصومه. تأثیر ابعاد ساختاری تشکیلاتی بر کارآفرینی در دانشکده های کشاورزی منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1396 [cited 2022January17];48(1 ):93-107. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467347IEEE : کپی

فلاح حقیقی، ن.، بیژنی، م.، کرمی، غ.، زند، م.، 1396. تأثیر ابعاد ساختاری تشکیلاتی بر کارآفرینی در دانشکده های کشاورزی منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 48(1 ), pp.93-107. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467347. 

 
بازدید یکساله 62 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی