برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  48 , شماره  1 ; از صفحه 79 تا صفحه 92 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل لجيت اثرات ابعاد نوآوري و نگرش بر رفتار زيست محيطي روستاييان در ارتباط با فناوري هاي حفاظتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 
ابعاد تخريب محيط زيست به چنان حجمي رسيده است که بشر امروزي بدون دگرگوني در تفکر و رفتار خويش هرگز قادر نخواهد بود براي مشکلات زيست محيطي خود، راه حلي را بيابد. رفتار روستاييان در برخورد با منابع پايه، نقش تعيين کننده اي در حفاظت از محيط زيست دارد. اين پژوهش با هدف تحليل لجيت اثرات ابعاد نوآوري و نگرش بر رفتار زيست محيطي روستاييان در ارتباط با فناوري هاي حفاظتي انجام شد. حجم جامعه برابر 109679 خانوار روستايي مي باشد. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 250 خانوار انتخاب و اطلاعات لازم از آن ها گردآوري شد. اين تحقيق توصيفي به شيوه پيمايش و با ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. روايي پرسشنامه به وسيله اساتيد گروه ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه تهران و پايايي آن از طريق انجام مطالعه راهنما، آزمون آلفاي کرونباخ تاييد گرديد. تجزيه و تحليل داده ها در دو بخش آمار توصيفي و استنباطي با استفاده از نرم افزارهاي SPSS win18 انجام شد. يافته ها نشان داد که اکثر روستاييان رفتار زيست محيطي متوسط رو به پاييني دارند. همچنين از بين ابعاد نوآوري "سازگاري، رويت پذيري، آزمون پذيري، مزيت نسبي و پيچيدگي" و نگرش زيست محيطي، به ترتيب سازگاري، رويت پذيري، پيچيدگي و نگرش زيست محيطي بر بروز رفتار زيست محيطي روستاييان تاثير دارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 46 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی