مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

پايش مزارع داراي بقاياي سوخته با استفاده از تصاوير ماهواره اي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان کرمان، سازمان تحقيقات آموزش و ترويج کشاورزي، کرمان، ايران
 
چکیده: 
مديريت بقاياي گياهي در سطح مزارع اهميت بالايي دارد. حفظ و مديريت صحيح بقاياي گياهي موجب اصلاح ساختمان خاک، حفظ رطوبت، و کاهش فرسايش خاک مي شود در حالي که سوزاندن بقاياي گياهي به از دست رفتن مواد آلي، افزايش فرسايش، و تبخير رطوبت مي انجامد. وضع قوانين تشويقي براي اجراي کشاورزي حفاظتي و قوانين تنبيهي براي سوزاندن بقاياي گياهي در کشور، راهکاري است که سازمان هاي اجرايي آن را آغاز کرده اند اما به علت مشکل شناسايي مزارعي که در آنها بقاياي گياهي سوزانده مي شود، اين راهکار متوقف گرديد. اين تحقيق به منظور يافتن روشي دقيق، سريع، و ارزان براي پايش مزارعي است که در آنها بقاياي گياهي آتش زده مي شود تا بتوان به سادگي مزارع را شناسايي و قوانين تنبيهي يا سياست هاي پيشگيرانه را اعمال کرد. در اين پژوهش با استفاده از سه روش طبقه بندي نظارت شده، طبقه بندي نظارت نشده، و تشخيص تغييرات، توانايي تصويرهاي سنجنده لندست 8 براي تعيين محل و مساحت مزارعي که بقاياي گياهي در آنها آتش زده شده اند، ارزيابي شده است. براي اجراي اين پژوهش و ارزيابي نتايج به دست آمده، 120 مزرعه در نظر گرفته شد. نتايج به دست آمده از تعيين محل و تخمين مساحت مزارع آزمايشي در تصويرهاي ماهواره اي با داده هاي ميداني مقايسه شد. به علت تغييرات پي درپي شرايط سطحي مزارع آزمايشي، در فاصله ي زماني بين دو تصويربرداري سنجنده لندست، روش تشخيص تغييرات نتوانست مزارعي که بقاياي گياهي در آنها آتش زده مي شود را به دقت پايش کند. شناسايي و تخمين مساحت مزارع سوخته با روش طبقه بندي نظارت شده دقت بالايي دارد (صحت کلي طبقه بندي 6/96 درصد، ضريب کاپا 93/0 و ضريب تبيين 92/0). بنابراين، بر اساس نتايج پژوهش، روش طبقه بندي نظارت شده براي پايش مزارع سوخته و تعيين مساحت آنها پيشنهاد و فناوري آن ارائه شد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 18
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی