برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقاومت به بيماري زنگ زرد در رگه هاي دابل هاپلوييد گندم نسبت به نژاد پرآزار 98E150A+

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 
چکیده: 
زنگ زرد Puccinia striiformis f. sp. tritici، از مهم ترين و زيانبارترين بيماري در زراعت گندم است که پراکندگي گسترده اي در سراسر جهان داشته و در اغلب مناطق کشور نيز وجود دارد. در سال هاي همه گيري مي تواند آسيب بسيار زيادي به محصول گندم وارد کند. توليد رقم هاي مقاوم مؤثرترين روش کنترل در مقابل نژادهاي زنگ زرد است. در اين پژوهش از يک نژاد پرآزار زنگ زرد که از منطقه ي ساري گردآوري شده و بر پايه ي واکنش هاي رقم هاي افتراقي، 198E150A+, Yr27 نام گذاري شده بود، براي ارزيابي مقاومت 64 رگه ي (لاين) دابل هاپلوييد ناشي از روش حذف کروموزومي تلاقي گندم و ذرت به همراه شاهدهاي حساس (بولاني و موروکو) و مقاوم (مرواريد، پارسي و سيوند) گندم در قالب طرح کامل تصادفي با سه تکرار استفاده شد. گياهچه ها در مرحله ي دو برگي، با نژاد يادشده مايه زني شدند. اجزاي مقاومت شامل، تيپ آلودگي (Infection type)، دوره ي نهان (Latent period)، اندازه ي جوش ها (Pustule size) و تراکم جوش ها (Pustule density) در شرايط گلخانه اندازه گيري شد. تجزيه ي واريانس براي همه ي صفات، تفاوت بسيار معني دار بين ژنوتيپ ها را نشان داد. همچنين نتايج نشان داد، بين صفات اندازه گيري شده همبستگي شديد وجود دارد. بنا بر نتايج به دست آمده، شمار 21 رگه از ژنوتيپ هاي مورد بررسي داراي واکنش مقاومت و ديگر رگه ها واکنش هايي از نيمه مقاوم تا حساس نسبت به زنگ زرد داشتند. رگه هاي مقاوم مي توانند به عنوان منابع مقاومت جديد در مرحله ي گياهچه نسبت به بيماري زنگ زرد استفاده شوند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 58 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی