مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

ارزيابي و مقايسه تلفات برداشت در کمباين هاي کاه کوب و معمولي در استان فارس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 
چکیده: 
گندم مهم ترين محصول زراعي و ماده ي غذايي در الگوي مصرف خوراکاست. با کاهش ضايعات گندم در مرحله ي برداشت، امکان افزايش قابل توجه در توليدات نيز وجود دارد. با توجه به استقبال کشاورزان در استفاده از کمباين هاي کاه کوب، تعداد اين نوع کمباين ها به ويژه براي برداشت گندم در حال افزايش است. در اين تحقيق به بررسي ميزان تلفات کمباين هاي معمولي و کمباين هاي کاه کوب از نوع جاندير 955 و کلاس 76 پرداخته شد. آزمايش کمباين هاي کاه کوب و معمولي در شرايط مزرعه اي کاملاً يکسان و در رطوبت 14درصد اجرا و پارامتر هاي مختلف شامل تلفات در بخش هاي مختلف کمباين اعم از واحد برش، کوبش و جدايش، مخزن و MOGو نيز درصد جوانه زني بذر اندازه گيري شدند. کمباين هاي مورد آزمايش نوع معمولي و کاه کوب از دو شرکت سازنده جاندير (هپکو) و کلاس انتخاب شدند. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد که مجموع تلفات برداشت کمباين کاه کوب با تلفات برداشت کمباين معمولي در هر دو نوع کمباين کلاس و جاندير اختلاف معني داري دارند. بيشترين تلفات کمباين کاه کوب جاندير در بخش مخزن و به ميزان 16/4 درصد و در کمباين کاه کوب کلاس در واحد کوبش و جدايش، به ميزان 13/8 درصد ديده شد که در هر دو مورد با کمباين معمولي مورد مقايسه خود اختلاف معني داردارند. بيشترين ميزان مصرف سوخت اندازه گيري شده نيز در کمباين هاي کاه کوب به ميزان 55 ليتر در هکتار براي کمباين کاه کوب کلاس و 44/69 ليتر در هکتار براي کمباين کاه کوب جاندير ديده شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 80
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی