برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي مدل اطلاعات-انگيزش-مهارت هاي رفتاري بر بهبود اندازه وزن و محيط اندام ها در زنان تحت عمل جراحي چاقي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد شیراز، شیراز، ایران
 
چکیده: 
زمينه: با توجه به افزايش شديد وزن افراد و عوارض آن در جوامع مختلف و نيز با پيشرفت تکنيک هاي جراحي چاقي، لازم است که مداخلات روانشناختي جهت کاهش عوارض بعد از عمل و نيز بالا بردن نتايج مثبت آن براي اين افراد صورت پذيرد. بنابراين هدف از اين پژوهش مطالعه اثربخشي مدل اطلاعات-انگيزش-مهارت هاي رفتاري بر بهبود اندازه وزن و محيط اندام ها در زنان تحت عمل جراحي چاقي بود. مواد و روش ها: طرح پژوهش حاضر نيمه تجربي و از نوع پيش آزمون-پس آزمون با گروه آزمايش و کنترل بود. جامعه آماري شامل کليه زنان چاقي بود که طي نيمه دوم سال 1395 در بيمارستان فوق تخصصي مادر و کودک غدير شيراز عمل جراحي اسليوگاسترکتومي را انجام دادند، از بين آنها 30 نفر به صورت در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفي در گروه آزمايش و گروه کنترل، گمارده شدند. از ابزارهاي ترازوي خط کش دار، متر نواري و پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختي، در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون براي هر 2 گروه استفاده شد. براي گروه آزمايش، مدل اطلاعات-انگيزش-مهارت هاي رفتاري طي چهار هفته (هر هفته يک جلسه 5/1 ساعته)، در کلينيک چاقي بيمارستان اعمال گرديد. داده ها با روش تحليل کوواريانس چندمتغيره توسط نرم افزار آماري SPSS ويرايش 19 تجزيه و تحليل شدند و سطح معني داري 05/0P< براي نتايج معني دار تلقي گرديد. يافته ها: نتايج تحليل کوواريانس چندمتغيره نشان داد که مدل اطلاعات-انگيزش-مهارت هاي رفتاري بر اندازه وزن و محيط اندام ها در زنان تحت عمل جراحي چاقي تاثير معني داري گذاشته است (05/0P<). نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد که مدل اطلاعات-انگيزش-مهارت هاي رفتاري مي تواند بر بهبود اندازه وزن و محيط اندام ها در زنان تحت عمل جراحي چاقي اثربخش باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 33 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی