برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  49 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 9 .
 
عنوان مقاله: 

جستجوي ساختار علّي بين صفات گوساله زايي در نخستين زايش گاوهاي هلشتاين ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 
چکیده: 
در اين پژوهش با استفاده از داده هاي گردآوري شده ي مربوط به صفات گوساله زايي شامل سخت زايي، وزن تولّد گوساله و طول دوره ي آبستني در نخستين زايش 29950 رأس گاو هلشتاين ايران که در سال هاي 1383 تا 1393 در 131 گله ي تحت پوشش مرکز اصلاح نژاد و بهبود توليدات دامي کشور گردآوري شده بودند، ساختار علّي بين صفات گوساله زايي با استفاده از الگوريتم جستجوي IC بررسي شد. در ساختار علّي شناسايي شده ضريب هاي ساختاري مربوط به تأثير علّي صفات وزن تولّد گوساله (002/0± 060/0) و طول دوره ي آبستني (002/0± 007/0) بر صفت سخت زايي معني دار بودند. تأثير طول دوره ي آبستني بر وزن تولّد گوساله (005/0± 219/0) معني دار بود. با در نظر گرفتن اين ساختار علّي يک مدل سه صفتي يک سويه مبتني بر مدل هاي معادله هاي ساختاري تدوين و با استفاده از معيار انحراف اطلاعات (DIC) و قابليت پيش بيني (ارزيابي شده با معيارهاي ميانگين مربعات خطا و همبستگي بين مقادير پيش بيني شده و مشاهده شده) با مدل سه صفتي استاندارد متناظر مقايسه شد. نتايج نشان دادند، صفت سخت زايي تحت تأثير علّي وزن تولّد گوساله و طول دوره ي آبستني گاو قرار دارد و مدل سه صفتي يک طرفه نسبت به مدل سه صفتي استاندارد برتري دارد و در نظر گرفتن رابطه هاي علّي يادشده در ارزيابي ژنتيکي صفات گوساله زايي اهميت دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 57
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی