برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

از انتقال سوال پژوهش تا ترويج استفاده از شواهد در فرآيند ترجمان دانش: خودارزيابي پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بوشهر، خیابان سبزآباد، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 
چکیده: 
زمينه: يکي از چالش هاي پيش روي نظام مراقبت سلامت، شکاف انتقال دانش است. امروزه در اجراي پژوهش ها، انتخاب درست و همه جانبه مخاطبين، تعيين اولويت هاي پژوهشي و انتشار پيام کليدي پژوهش با زباني ساده و قابل فهم، جايگاه ويژه اي دارد. ترجمان دانش، به عنوان راهبردي موثر در تقويت پذيرش و به کارگيري نتايج پژوهش در صحنه عمل، مثمرثمر خواهد بود. لذا پژوهش حاضر با هدف تعيين عملکرد پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکي بوشهر از مرحله انتقال سوال پژوهش تا ترويج استفاده از شواهد در فرآيند ترجمان دانش انجام گرفته است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع پيمايشي با رويکرد توصيفي است. آزمودني هاي اين پژوهش را پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکي بوشهر تشکيل دادند که به شيوه تمام شماري انتخاب و در نهايت با به کارگيري معيار ورود برخورداري از حداقل پنج طرح پژوهشي تصويب شده در بازه زماني 1390 تا 1394 در جايگاه مجري و يا همکار طرح، 83 پژوهشگر انتخاب شدند. گردآوري داده ها با استفاده از پرسشنامه خودارزيابي فعاليت هاي ترجمان دانش پژوهشگران دانشگاهي انجام گرفت که روانسنجي آن در بخش ديگري از همين پژوهش مورد تاييد قرار گرفته است. يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد عملکرد پژوهشگران در گويه هاي اطلاع از اولويت هاي پژوهشي دانشگاه با ميانگين و انحراف معيار 08/1± 4 و آشنايي با کاربران نتايج پژوهش با ميانگين و انحراف معيار90/0± 61/3 (در حيطه انتقال سوال پژوهش)، انجام پژوهش هاي به روز و متناسب با نياز ذي نفعان با ميانگين و انحراف معيار 84/0± 25/4، انجام فعاليت هاي لازم براي توليد پيام قابل انتقال با ميانگين و انحراف معيار 83/0± 09/4 و رعايت فاصله زماني مناسب بين مشخص شدن موضوع تا شروع پژوهش با ميانگين و انحراف معيار83/0± 08/4 (در حيطه توليد دانش)، انتشار نتايج پژوهش در مجلات داخلي و خارجي با ميانگين و انحراف معيار 65/0± 58/4 و ارائه نتايج پژوهش در کنفرانس ها، سمينارها و همايش هاي داخلي و خارجي با ميانگين و انحراف معيار 95/0 ± 22/4 (در حيطه انتقال دانش) و اجراي پژوهش ها با هدف تصميم گيري مبتني بر شواهد با ميانگين و انحراف معيار 02/1± 97/3 (در حيطه ترويج استفاده از شواهد) بهتر از ساير فعاليت ها است. نتيجه گيري: نتايج بيانگر اين است که هر چند عملکرد پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکي بوشهر در کل فرآيند ترجمان دانش در سطح مطلوب قرار دارد اما شکاف بين دانش و عمل پژوهشگران در حيطه هاي انتقال سوال پژوهش و انتقال دانش نياز به دخالت موثر دارد. لذا پيشنهاد شد ساختاري تحت عنوان کميته ترجمان دانش در معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه ايجاد شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دخش، س.، و استوار، ا.، و حمیدی، ع. (1397). از انتقال سوال پژوهش تا ترویج استفاده از شواهد در فرآیند ترجمان دانش: خودارزیابی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. طب جنوب, 21(2 ), 134-146. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467266Vancouver : کپی

دخش سارا، استوار افشین، حمیدی علی. از انتقال سوال پژوهش تا ترویج استفاده از شواهد در فرآیند ترجمان دانش: خودارزیابی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. طب جنوب. 1397 [cited 2022January25];21(2 ):134-146. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467266IEEE : کپی

دخش، س.، استوار، ا.، حمیدی، ع.، 1397. از انتقال سوال پژوهش تا ترویج استفاده از شواهد در فرآیند ترجمان دانش: خودارزیابی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر. طب جنوب, [online] 21(2 ), pp.134-146. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467266. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 99 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی