برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  16 , شماره  2 ; از صفحه 271 تا صفحه 293 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه ي کيفي مصرف آب در نگاه زنان شهر اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جامعه شناسی، دانشگاه یزد
 
چکیده: 
زنان يکي از کارگزاران مهم مصرف آب در سطح مصرف خانگي اند و در شرايطي که کم آبي به ابرچالش تبديل شده است، اطلاع از ديدگاه زنان به اين وضعيت حائز اهميت است. هدف اين پژوهش کشف تجربه و تفسير زنان شهر اصفهان از مصرف آب و کم آبي است. اين تحقيق با روش کيفي انجام شده و از روش نظرية داده بنياد براي اجراي پژوهش و تحليل داده ها استفاده شده است. نحوة نمونه گيري مبتني بر نمونه گيري هدفمند بوده است. همچنين، براي حصول اعتمادپذيري پژوهش، از سه تکنيک اعتمادپذيري از سوي اعضا، روش مقايسة تحليلي و بازرسي خارجي از سوي استادان راهنما و مشاور استفاده شده است. به منظور گردآوري داده ها، با 30 زن ساکن در شهر اصفهان مصاحبة نيمه ساختار يافته انجام گرفت. بعد از کدگذاري باز، محوري و گزينشي، 10 مقولة اصلي و مدل پارادايمي ارائه شد. مخاطرات محيطي و طبيعي و مدرن شدن به منزلة شرايط علّي کم آبي، بيماري وسواس و دغدغه هاي اجتماعي و رواني به منزلة شرايط زمينه اي، حکمراني آب و فناوري هاي مصرف آب به منزلة شرايط مداخله گر و صرفه جويي و آگاهي و آموزش به منزلة استراتژي ها و در آخر درک خطر و مسئوليت پذيري و احساس گناه از مصرف بي رويه به منزلة پيامدها به دست آمد. نظرية جوهري در اين پژوهش، فرهنگ و زيرساخت در قالب يک مدل پارادايمي ارائه شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 40 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی