برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش خودمراقبتي بر عملکرد بيماران MS يک مطالعه کارآزمايي باليني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشگاه آزاد خلخال، خلخال، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: ام اس يک بيماري مزمن خودايميون است که سيستم ايمني به ميلين اعصاب مرکزي آسيب رساند. قطعات متعددي از سيستم اعصاب بدون ميلين شده و عملکرد حسي و حرکتي را تحت تاثير قرار مي دهد بين سنين 40-20 سالگي، در زنان دو برابر مردان رخ مي دهد. درمان قطعي ندارد و باعث مشکلات فراوان در تمام جنبه هاي زندگي بيماران مي شود لذا انجام مداخله اي بدون عارضه و کارآمد به صورت آموزش خودمراقبتي براي بهبود عملکرد بيماران اهميت ويژه اي دارد. هدف از مطالعه حاضر تعيين تاثير آموزش خودمراقبتي بر عملکرد بيماران ام اس بود. روش کار: مطالعه حاضر کارآزمايي باليني تصادفي شده بود که بر روي90 بيمار ام اس شهر اردبيل در سال 1394انجام شد بيماران با استفاده از روش تصادفي به دو گروه کنترل و مداخله تقسيم بندي شدند. قبل از مداخله عملکرد بيماران توسط پرسشنامه خود ساخته پژوهشگر با ضريب آلفا کرونباخ 98/0 به صورت چک ليستهاي مشاهده اي و مصاحبه اي نحوه عملکرد بيماران ام اس، براي بيماران هر دو گروه کنترل و مداخله تکميل شد. در گروه مداخله، آموزش خودمراقبتي به مدت 6 جلسه هر جلسه 60 دقيقه انجام شد. پس از انجام مداخله مجددا پرسشنامه فوق براي بيماران هر دو گروه تکميل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري نسخه 24 و آزمون توصيفي و تحليلي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. (SPSS) يافته ها: تجزيه و تحليل اطلاعات دموگرافيک داده ها نشان داد که تفاوت معني داري در بين دو گروه وجود ندارد. همچنين قبل از مداخله هيچ گونه تفاوت معناداري از لحاظ آماري در هر دو گروه مورد و شاهد وجود نداشت. ولي بعد از مداخله گروه مورد نسبت به گروه شاهد تفاوت معنادار وجود داشت P=(0/0001). اين در حالي است که در گروه کنترل تفاوت معني داري از نظر نحوه عملکرد در طول زمان مشاهده نشد p=(0/07). نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر نشان داد که آموزش خودمراقبتي موجب بهبود عملکرد بيماران ام اس مي شود. بنابراين آموزش خودمراقبتي را مي توان به عنوان يک مداخله مفيد و موثر در بهبود عملکرد بيماران ام اس استفاده نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حبیب نیا، م.، و صفوی، م.، و فراهانی، ح. (1396). تاثیر آموزش خودمراقبتی بر عملکرد بیماران MS یک مطالعه کارآزمایی بالینی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), 25(5 ), 208-216. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467231Vancouver : کپی

حبیب نیا مینا، صفوی محبوبه، فراهانی حجت اله. تاثیر آموزش خودمراقبتی بر عملکرد بیماران MS یک مطالعه کارآزمایی بالینی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان). 1396 [cited 2022January29];25(5 ):208-216. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467231IEEE : کپی

حبیب نیا، م.، صفوی، م.، فراهانی، ح.، 1396. تاثیر آموزش خودمراقبتی بر عملکرد بیماران MS یک مطالعه کارآزمایی بالینی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), [online] 25(5 ), pp.208-216. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467231. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 373 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی