برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي گروه درماني مبتني بر پذيرش و تعهد بر سازگاري اجتماعي و بهداشتي دانشجويان پرستاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزادکازرون، کازرون، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: دانشجويان داراي مشکلات زيادي در زمينه سازگاري به ويژه سازگاري اجتماعي و بهداشتي هستند. بنابراين، پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي گروه درماني مبتني بر پذيرش و تعهد بر سازگاري اجتماعي و بهداشتي دانشجويان پرستاري انجام شد. روش کار: اين پژوهش به صورت نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون و پس آزمون انجام شد. جامعه آماري شامل همه دانشجويان رشته پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد پيشوا در سال تحصيلي 95-1394 بودند. در مجموع 40 پرستار با روش نمونه گيري داوطلبانه انتخاب و به روش تصادفي در دو گروه مساوي جايگزين شدند. گروه آزمايش 8 جلسه 90 دقيقه اي با روش گروه درماني مبتني بر پذيرش و تعهد آموزش ديد. گروه ها ابعاد سازگاري اجتماعي و بهداشتي پرسشنامه سازگاري Bell را تکميل کردند. داده ها به کمک نرم افزار SPSS-19 و با روش تحليل کوواريانس چندمتغيري تحليل شدند. يافته ها: يافته ها نشان داد بين گروه هاي آزمايش و کنترل در سازگاري اجتماعي و بهداشتي تفاوت معناداري وجود داشت. به عبارت ديگر گروه درماني مبتني بر پذيرش و تعهد به طور معناداري باعث بهبود سازگاري اجتماعي و بهداشتي دانشجويان پرستاري شد (0/05≥ p). نتيجه گيري: نتايج حاکي از اهميت گروه درماني مبتني بر پذيرش و تعهد بر افزايش سازگاري اجتماعي و بهداشتي دانشجويان پرستاري بود. بنابراين پيشنهاد مي شود مشاوران و درمانگران براي بهبود ابعاد سازگاري به ويژه سازگاري اجتماعي و بهداشتي از گروه درماني مبتني بر پذيرش و تعهد استفاده کنند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 105 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی