مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تأثير اسيد هيوميک بر برخي ويژگي هاي مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي توت فرنگي رقم سابرينا تحت شرايط تنش شوري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 
چکیده: 
شوري به عنوان يک فاکتور محيطي مهم محدود کننده توليد محصولات کشاورزي محسوب مي شود. به منظور تعيين اثر اسيد هيوميک بر برخي ويژگي هاي مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي در توت فرنگي رقم سابرينا در شرايط تنش شوري، آزمايش گلخانه اي با سه فاکتور شامل دو روش کاربرد اسيد هيوميک (محلول پاشي برگي، کاربرد در محيط کشت)، سه غلظت اسيد هيوميک (صفر، 300 و 600 ميلي گرم در ليتر) و سه سطح شوري ناشي از کلريد سديم (صفر، 20 و 40 ميلي مولار) به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملاً تصادفي با چهار تکرار انجام شد. نتايج نشان داد که با افزايش سطوح شوري در محلول غذايي، طول ريشه، سطح برگ، وزن تر و خشک برگ، کلروفيلa، b و کلروفيل کل کاهش يافت. همچنين تحت تأثير شوري، محتواي نسبي آب برگ کاهش، اما ميزان نشت يوني غشاء سلول هاي برگ، کارتنوئيد و ميزان مالون دي آلدئيد افزايش يافت. تحت شرايط تنش شوري، کاربرد اسيد هيوميک باعث بهبود رشد رويشي شد و ميزان نشت يوني کاهش يافت. نتايج پژوهش حاضر نشان داد که کاربرد تيمارهاي اسيد هيوميک (به ويژه غلظت 600 ميلي گرم در ليتر) مي تواند بعضي از اثرات منفي ناشي از تنش شوري را در توت فرنگي رقم سابرينا تعديل نمايد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 46
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی