برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقاومت القايي در گندم، Triticum aestivum L. نسبت به شته ي سبز گندم، Sitobion avenae Fabricius Hem.: Aphididae در شرايط آزمايشگاهي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 
چکیده: 
شته ي سبز گندم، Sitobion avenae (Fabricius)، يکي از آفات مهم غلات دانه ريز به ويژه گندم است. پارامتر (فراسنجه)هاي زيستي شته درون اتاقک رشد تنظيم شده در دماي 2± 25 درجه ي سلسيوس، رطوبت نسبي 5± 60 درصد و دوره ي نوري14: 10 (روشنايي: تاريکي) در قالب طرح کامل تصادفي و آزمايش کرت هاي خردشده تعيين شد. عامل اصلي شامل دو رقم گندم (ساي سونز و شيرودي) و عامل فرعي عبارت از مدت زمان هاي پيش آلودگي (0، 2، 4، 6، 8 روز) بود. نتايج نشان داد، بين تيمارها از نظر پارامترهاي نرخ خالص توليدمثل (R0)، نرخ ذاتي افزايش جمعيت(rm)، نرخ متناهي افزايش جمعيت (λ )، مدت زمان دو برابر شدن جمعيت (DT) و ميانگين مدت زمان يک نسل (T)S. avenae اختلاف معني-داري وجود دارد. بيشترين و کمترين مقدار rmدر رقم ساي سونز به ترتيب در شاهد (092/0 بر روز) و تيمار 6 روز پيش آلودگي (063/0 بر روز) مشاهده شد. همچنين، در رقم شيرودي بيشترين و کمترين مقدار rm شته به ترتيب در شاهد (216/0 بر روز) و تيمار شش روز پيش آلودگي (157/0 بر روز) به دست آمد. بنابراين، مي توان نتيجه گرفت که آلودگي هاي پيشين گندم به مدت شش روز ضمن القاي مقاومت، نرخ رشد جمعيت شته را کاهش مي دهد و در برنامه ي مديريت تلفيقي يا IPM اين آفت مي تواند مفيد واقع شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 79
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی