برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقاومت القايي در گندم، Triticum aestivum L. نسبت به شته ي سبز گندم، Sitobion avenae Fabricius Hem.: Aphididae در شرايط آزمايشگاهي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 
چکیده: 
شته ي سبز گندم، Sitobion avenae (Fabricius)، يکي از آفات مهم غلات دانه ريز به ويژه گندم است. پارامتر (فراسنجه)هاي زيستي شته درون اتاقک رشد تنظيم شده در دماي 2± 25 درجه ي سلسيوس، رطوبت نسبي 5± 60 درصد و دوره ي نوري14: 10 (روشنايي: تاريکي) در قالب طرح کامل تصادفي و آزمايش کرت هاي خردشده تعيين شد. عامل اصلي شامل دو رقم گندم (ساي سونز و شيرودي) و عامل فرعي عبارت از مدت زمان هاي پيش آلودگي (0، 2، 4، 6، 8 روز) بود. نتايج نشان داد، بين تيمارها از نظر پارامترهاي نرخ خالص توليدمثل (R0)، نرخ ذاتي افزايش جمعيت(rm)، نرخ متناهي افزايش جمعيت (λ )، مدت زمان دو برابر شدن جمعيت (DT) و ميانگين مدت زمان يک نسل (T)S. avenae اختلاف معني-داري وجود دارد. بيشترين و کمترين مقدار rmدر رقم ساي سونز به ترتيب در شاهد (092/0 بر روز) و تيمار 6 روز پيش آلودگي (063/0 بر روز) مشاهده شد. همچنين، در رقم شيرودي بيشترين و کمترين مقدار rm شته به ترتيب در شاهد (216/0 بر روز) و تيمار شش روز پيش آلودگي (157/0 بر روز) به دست آمد. بنابراين، مي توان نتيجه گرفت که آلودگي هاي پيشين گندم به مدت شش روز ضمن القاي مقاومت، نرخ رشد جمعيت شته را کاهش مي دهد و در برنامه ي مديريت تلفيقي يا IPM اين آفت مي تواند مفيد واقع شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نوری قنبلانی، ق.، و مردانی طلایی، م.، و پناهی خانقاه، م.، و رزمجو، ج.، و فتحی، س. (1397). بررسی مقاومت القایی در گندم, Triticum aestivum L. نسبت به شته ی سبز گندم, Sitobion avenae Fabricius Hem.: Aphididae در شرایط آزمایشگاهی. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران), 49(1 ), 131-141. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467191Vancouver : کپی

نوری قنبلانی قدیر، مردانی طلایی مژگان، پناهی خانقاه منیژه، رزمجو جبراییل، فتحی سیدعلی اصغر. بررسی مقاومت القایی در گندم, Triticum aestivum L. نسبت به شته ی سبز گندم, Sitobion avenae Fabricius Hem.: Aphididae در شرایط آزمایشگاهی. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1397 [cited 2022January27];49(1 ):131-141. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467191IEEE : کپی

نوری قنبلانی، ق.، مردانی طلایی، م.، پناهی خانقاه، م.، رزمجو، ج.، فتحی، س.، 1397. بررسی مقاومت القایی در گندم, Triticum aestivum L. نسبت به شته ی سبز گندم, Sitobion avenae Fabricius Hem.: Aphididae در شرایط آزمایشگاهی. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 49(1 ), pp.131-141. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467191. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 105 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی