برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  48 , شماره  1 ; از صفحه 39 تا صفحه 49 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي ژنگاني اندازة مؤثر جمعيت برخي از نژادهاي گوسفند ايراني با استفاده از اطلاعات عدم تعادل پيوستگي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 
چکیده: 
هدف از اين تحقيق برآورد اندازة مؤثر (Ne) برخي از نژادهاي گوسفند ايراني با استفاده از اطلاعات نشانگرهاي SNP در سطح ژنگان (ژنوم) بود. به اين منظور از اطلاعات ژنگاني مجموع 217 نمونه حيوان شامل 45، 37، 34، 35، 45 و 11 نمونه به ترتيب از نژادهاي زل، افشاري، مغاني، قزل، لري بختياري و يک نژاد گوسفند وحشي ايراني که با استفاده از آرايه هاي Illumina OvineSNP50K Beadchip تعيين ژنوتيپ شده اند، استفاده شد. اين تحقيق با همکاري پروژة Sheep HapMap انجام شد. اندازة مؤثر با استفاده از اطلاعات نداشتن تعادل پيوستگي (لينکاژي) در طي 4 تا 3500 نسل پيش محاسبه شد. نتايج تجزية مؤلفه هاي واريانس (PCA) نشان داد که همة نژادها با استفاده از دو مؤلفة اول از همديگر مجزا مي شوند. ميانگين ناخالصي (هتروزيگوسيته) مورد انتظار و مشاهده شده در نژادهاي مختلف به ترتيب در دامنة 37/0-36/0 و 43/0-37/0 به دست آمد. نتايج به دست آمده از محاسبة اندازة مؤثر در نژادهاي مختلف، نشان دهندة روند کاهش تدريجي Ne در طي 3500 سال گذشته تاکنون با يک شيب کاهشي زياد در حدود 550 نسل پيش براي همة نژادها بود. اندازه Ne در نسل هاي حاضر (4 نسل قبل) در نژادهاي گوسفند ايراني در دامنه 89-9 رأس بود. بيشترين Ne در نژاد زل (89 رأس) و کمترين در نژادهاي افشاري (44 رأس) و نژاد وحشي گوسفند (9 رأس) مشاهده شد. درمجموع، نتايج اين تحقيق نشان داد که باوجود تنوع ژنتيکي مناسب در اين جمعيت ها، اندازة مؤثر آن ها به ويژه در نژاد گوسفند افشاري و نژاد وحشي در طي نسل هاي اخير به شدت کاهش يافته است و طراحي برنامه هاي مناسب براي حفاظت از حيوانات خالص باقي ماندة اين نژادهاي بومي ضروري است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 49 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی