نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  48 , شماره  1 ; از صفحه 19 تا صفحه 28 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير تعادل آنيون-کاتيون جيره در دورة آغازين بر عملکرد، ريخت شناسي رودة باريک، سطح الکتروليت هاي سرم و کاني شدن استخوان درشت ني جوجه هاي گوشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
 
چکیده: 
اين آزمايش به منظور تعيين ميزان تأثير سطوح مختلف تعادل آنيون-کاتيون جيره در مرحلة آغازين (1 تا 10 روزگي) بر عملکرد جوجه هاي گوشتي، ميزان کاني شدن استخوان درشت ني، الکتروليت هاي سرم، ويژگي هاي لاشه و ريخت شناسي رودة باريک انجام گرفت. در اين آزمايش از 280 قطعه جوجة گوشتي سوية راس 308 در قالب طرح کامل تصادفي استفاده شد. گروه هاي آزمايشي عبارت از پنج سطح مختلف تعادل آنيون-کاتيون جيرة (150، 200، 250، 300 و 350 ميلي اکي والان در کيلوگرم) در چهار تکرار و هر تکرار شامل چهارده قطعه جوجه بودند. نتايج نشان داد که تغذيه با استفاده از جيرة داراي تعادل آنيون-کاتيون 350 ميلي اکي والان در کيلوگرم، موجب کاهش وزن زنده و ميانگين افزايش وزن در دوره هاي آغازين و رشد، کاهش مصرف خوراک و افزايش ضريب تبديل خوراک در دورة آغازين شد. تعادل آنيون-کاتيون جيره بدون تأثير معني داري روي الکتروليت هاي سرم، وزن نسبي اجزاء لاشه و ريخت شناسي روده بود. کاهش سطح آنيون-کاتيون جيره به کمتر از 300 ميلي اکي والان در کيلوگرم، بدون تأثير بر خاکستر استخوان، موجب کاهش معني دار (05/0>P) فسفر و کلسيم درشت ني به ترتيب در سنين 21 و 42 روزگي شد. به طورکلي نتايج بيانگر اهميت تأمين سطح مناسب تعادل آنيون-کاتيون جيره در مرحلة آغازين (200 تا 300 ميلي اکي والان در کيلوگرم جيره) براي دستيابي به عملکرد بهينه در جوجه هاي گوشتي است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آذرزرتشت، س.، و کریمی، ا.، و صادقی، ق. (1396). تأثیر تعادل آنیون-کاتیون جیره در دورة آغازین بر عملکرد, ریخت شناسی رودة باریک, سطح الکترولیت های سرم و کانی شدن استخوان درشت نی جوجه های گوشتی. علوم دامی ایران ( علوم کشاورزی ایران), 48(1 ), 19-28. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467168Vancouver : کپی

آذرزرتشت سهیلا، کریمی احمد، صادقی قربانعلی. تأثیر تعادل آنیون-کاتیون جیره در دورة آغازین بر عملکرد, ریخت شناسی رودة باریک, سطح الکترولیت های سرم و کانی شدن استخوان درشت نی جوجه های گوشتی. علوم دامی ایران ( علوم کشاورزی ایران). 1396 [cited 2022May26];48(1 ):19-28. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467168IEEE : کپی

آذرزرتشت، س.، کریمی، ا.، صادقی، ق.، 1396. تأثیر تعادل آنیون-کاتیون جیره در دورة آغازین بر عملکرد, ریخت شناسی رودة باریک, سطح الکترولیت های سرم و کانی شدن استخوان درشت نی جوجه های گوشتی. علوم دامی ایران ( علوم کشاورزی ایران), [online] 48(1 ), pp.19-28. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467168. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 110 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی