مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 
تأثير کاربرد پس از برداشت پوترسين و نيتريک اکسيد بر برخي خصوصيات کيفي ميوه انبه
 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه باغباني، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه هرمزگان
 
چکیده: 
انبه يک ميوه گرمسيري فرازگرا با سرعت فساد بالا و ماندگاري پايين مي باشد. به منظور ارزيابي اثر غلظت هاي مختلف پوترسين و نيتريک اکسيد به عنوان ترکيبات طبيعي، بر انبارماني ميوه انبه، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملاً تصادفي در سه تکرار اجرا گرديد. ميوه انبه رقم محلي از باغي تجاري در شهرستان ميناب برداشت و در فاصله کوتاهي به آزمايشگاه منتقل شد. ميوه ها پس از 5 دقيقه غوطه وري در غلظت هاي مختلف پوترسين (5/0، 5/1، 3 و 5 ميلي مولار) و نيتريک اکسيد (3، 9 و 12 ميکرو مولار) به مدت 21 روز در دماي معمولي نگهداري شدند. خواص مختلف کيفي ميوه در فاصله زماني 7 روز مورد ارزيابي قرار گرفتند. بر اساس نتايج بدست آمده، بيشترين درصد کاهش وزن (5/15) در شاهد مشاهده شد. سفتي بافت ميوه طي انبارماني به تدريج کاهش يافت اما اين روند در ميوه هاي تيمار شده به طور قابل توجهي با سرعت کمتري مشاهده شد. بيشترين ميزان سفتي بافت (2/2 کيلوگرم بر مترمربع) در تيمار پوترسين 3 ميلي مولار مشاهده شد که تفاوت معني داري با شاهد نشان داد. ميزان مواد جامد محلول و نسبت قند به اسيديته با گذشت زمان به تدريج افزايش يافت. اما سرعت تغيير در ميوه هاي تيمار شده کمتر بود. شاخص هاي مختلف رنگ ميوه تحت تأثير پوترسين و نيتريک اکسيد تفاوت معني داري با شاهد نشان دادند. بيشترين مقدار L* در تيمار پوترسين 3 ميلي مولار بدست آمد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 20
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی