برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  48 , شماره  4 ; از صفحه 523 تا صفحه 531 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تأثير اسانس آويشن خالص و ريزپوشاني شده با آلژينات بر عملکرد، اندام هاي داخلي، آنزيم هاي پاداکسندگي و برخي متابوليت هاي خوني در جوجه هاي گوشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک
 
چکیده: 
اين آزمايش به منظور بررسي و تأثير اسانس آويشن خالص و ريزپوشاني شده بر عملکرد، آنزيم هاي پاداکسنده (آنتي اکسيداني) و برخي متابوليت هاي خوني در جوجه هاي گوشتي آزمايش در قالب طرح کامل تصادفي با چهار تيمار، چهار تکرار و دوازده جوجه ي گوشتي در هر تکرار انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل: 1) جيره ي پايه بدون افزودني به عنوان شاهد (کنترل)، 2) جيره ي پايه داراي 200 ميلي گرم در کيلوگرم اسانس آويشن، 3) جيره ي پايه داراي 200 ميلي گرم در کيلوگرم اسانس آويشن ريزپوشاني شده، 4) جيره ي پايه داراي 100 ميلي گرم در کيلوگرم اسانس آويشن ريزپوشاني شده. وزن بدن در ده روزگي بين تيمارهاي حاوي افزودني با تيمار شاهد تفاوت معني دار داشتند (05/0>P). در سن 24 روزگي وزن بدن همه ي تيمارهاي حاوي افزودني نسبت به تيمار شاهد معني دار شد (05/0>P). وزن در 42 روزگي تيمارهاي حاوي افزودني اسانس آويشن و 100 ميلي گرم در کيلوگرم اسانس ريزپوشاني شده با تيمار شاهد تفاوت معني دار داشتند. در دوره ي پاياني، ضريب تبديل خوراک بين تيمارهاي شاهد و اسانس آويشن 100 ميلي گرم در کيلوگرم تفاوت معني داري وجود داشت (05/0>P). نسبت وزن سنگدان، چربي محوطه ي بطني، بورس، تيموس و طحال تفاوت معني داري بين تيمارهاي آزمايشي نداشتند. سطح گلوکز خون و سطح تري گليسيريد، HDL-C، LDL-C و VLDL-C بين تيمارها با تفاوت معني داري همراه نبودند (05/0P). درمجموع با توجه به عملکرد يکسان و يا بهتر تيمار آويشن محافظت شده (به ويژه 100 ميلي گرم در کيلوگرم) نسبت به تيمار اسانس خالص درزمينه ي عملکردهاي وزن بدن و ضريب تبديل خوراک و. . . که سبب کاهش مصرف اسانس در جيره مي شود مي توان آن را توصيه کرد که عملکرد بهتري دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بهرامی، م.، و حاج خدادادی، ا.، و قاسمی، ح.، و خدایی مطلق، م. (1396). بررسی تأثیر اسانس آویشن خالص و ریزپوشانی شده با آلژینات بر عملکرد, اندام های داخلی, آنزیم های پاداکسندگی و برخی متابولیت های خونی در جوجه های گوشتی. علوم دامی ایران ( علوم کشاورزی ایران), 48(4 ), 523-531. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467152Vancouver : کپی

بهرامی محمدرضا، حاج خدادادی ایمان، قاسمی حسینعلی، خدایی مطلق مهدی. بررسی تأثیر اسانس آویشن خالص و ریزپوشانی شده با آلژینات بر عملکرد, اندام های داخلی, آنزیم های پاداکسندگی و برخی متابولیت های خونی در جوجه های گوشتی. علوم دامی ایران ( علوم کشاورزی ایران). 1396 [cited 2022January29];48(4 ):523-531. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467152IEEE : کپی

بهرامی، م.، حاج خدادادی، ا.، قاسمی، ح.، خدایی مطلق، م.، 1396. بررسی تأثیر اسانس آویشن خالص و ریزپوشانی شده با آلژینات بر عملکرد, اندام های داخلی, آنزیم های پاداکسندگی و برخی متابولیت های خونی در جوجه های گوشتی. علوم دامی ایران ( علوم کشاورزی ایران), [online] 48(4 ), pp.523-531. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467152. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 66 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی