برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  48 , شماره  4 ; از صفحه 681 تا صفحه 691 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير ويژگي هاي کارآفريني بر نگرش و قصد خوداشتغالي جوانان روستايي (موردمطالعه روستاهاي شهرستان اسلام آبادغرب)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 
يکي از راهکارهاي مهم در جهت توسعه پايدار روستايي توسعه خوداشتغالي در بين جوانان روستايي است. ويژگي-هاي کارآفريني، نگرش و قصد از عوامل مؤثر در بروز رفتارهاي کارآفرينانه و خوداشتغالي هستند. بنابراين، آگاهي از سطح ويژگي هاي کارآفريني، نگرش و قصد خوداشتغالي جوانان روستايي و ارتباط آن ها اهميت ويژه اي در برنامه هاي توسعه کارآفريني و خوداشتغالي در مناطق روستايي دارد. پژوهش حاضر با هدف سنجش ويژگي هاي کارآفريني و بررسي تأثير آن ها بر نگرش و قصد خوداشتغالي به روش پيمايشي انجام شده است. جامعه آماري تحقيق را جوانان روستايي شهرستان اسلام آباد غرب تشکيل مي دهند که 200 نفر از آنان به صورت تصادفي انتخاب شدند. ابزار تحقيق پرسشنامه اي بود که روايي شکلي آن براساس نظر کارشناسان بررسي و تأييد گرديد و به منظور بررسي پايايي آن از شاخص پايايي ترکيبي استفاده شد. روش غالب داده پردازي مدل سازي معادلات ساختاري مبتني بر کوواريانس بود که نتيجه مدل برازش يافته نشان داد وجود ويژگي هاي کارآفرينانه بر نگرش و قصد خوداشتغالي جوانان روستايي شهرستان اسلام آباد غرب اثر مثبت و معني داري دارد و نگرش و قصد خوداشتغالي تحت تأثير ويژگي هاي کارآفرينانه فردي هستند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 69 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی