5 SID.ir | شناسايي قارچ هاي عامل سرخشکيدگي درختان کاج در کرمانشاه

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

شناسايي قارچ هاي عامل سرخشکيدگي درختان کاج در کرمانشاه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزي، دانشگاه رازي، کرمانشاه
 
چکیده: 
به منظور شناسايي عامل هاي قارچي دخيل در سرخشکيدگي درختان کاج در شهر کرمانشاه، در فصل هاي مختلف سال-هاي 1395-1394 از درختان کاج داراي نشانه هاي بيماري، نمونه برداري و جداسازي قارچ ها صورت گرفت. در نتيجه 169 جدايه ي قارچي شامل گونه هاي مختلف جنسAspergilusبا 41 جدايه (فراواني 26/24 درصد)، گونه هاي مختلف جنس Peniciliumبا 25 جدايه (فراواني 79/14 درصد)، Microsphaeropsis olivaceaبا 16 جدايه (فراواني 46/9 درصد)، Trichoderma harzianum با 15 جدايه (فراواني 87/8 درصد)، جنس Rhizopusبا 15 جدايه (فراواني 87/8 درصد)، Paecilomyces variotii با 9 جدايه (فراواني 32/5 درصد)، Microsphaeropsis protea با هشت جدايه (فراواني 73/4 درصد)، Neoscytalidium dimidiatum با هشت جدايه (فراواني 73/4 درصد)، جنس Eupenicillium با هشت جدايه (فراواني 73/4 درصد)، Kalmusiavariispora با هفت جدايه (فراواني 14/4 درصد)، Cladosporium sphaerospermum با شش جدايه (فراواني 55/3 درصد)، Pithomyces sp. با شش جدايه (فراواني 55/3 درصد) و Alternaria sp. با پنج جدايه (فراواني 95/2 درصد) به دست آمد. در بررسي آزمون بيماري زايي روي شاخه هاي بريده ي درختان کاج، در بين همه ي جدايه-هاي قارچي تنها 16 جدايه از Microsphaeropsis olivacea، هشت جدايه از Microsphaeropsis protea و هفت جدايه از Kalmusia variispora روي شاخه هاي بريده ي درختان کاج شانکر ايجاد کردند و بيماري زا بودن آن ها به اثبات رسيد. آزمون بيماري زايي در گلخانه روي نهال هاي دوساله ي درختان کاج نيز صورت گرفت که جدايه هاي اين سه قارچ همگي قادر به ايجاد شانکر روي نهال ها بودند. از درختان مايه زني شده که نشانه هاي بيماري داشتند دوباره قارچ جداسازي و شناسايي شد. درستي جدايه هاي شناسايي شده با توالي يابي ITS-rDNA تأييد شد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 27
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی