برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  48 , شماره  4 ; از صفحه 611 تا صفحه 619 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل عوامل مؤثر بر ناپايداري اراضي کشاورزي استان آذربايجان شرقي (مورد مطالعه، شهرستان ملکان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
چکیده: 
ناپايداري اراضي کشاورزي در سال هاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته است. بنابراين نياز است تا عوامل ناپايداري اراضي کشاورزي در نظام هاي مختلف مديريت زمين ارزيابي شوند. شناخت اين عوامل براي تدوين سياست ها و برنامه هاي مناسب جهت دستيابي به کشاورزي پايدار ضرروي است. بر اين اساس هدف پژوهش حاضر تحليل عوامل مؤثر بر ناپايداري اراضي کشاورزي گندمکاران شهرستان ملکان مي باشد. حجم نمونه از طريق فرمول کوکران 162 نفر برآورد شد و نمونه ها به روش تصادفي چند مرحله اي با انتساب متناسب انتخاب گرديدند. ابزار تحقيق پرسشنامه اي بود که روايي آن از طريق پانل متخصصين ترويج و آموزش کشاورزي و کارشناسان جهاد کشاورزي شهرستان ملکان مورد تأيد قرار گرفت. پايايي پرسشنامه نيز از طريق انجام پيش آزمون و محاسبه آلفاي کرونباخ 71/0 تاييد شد. داده هاي گردآوري شده با نرم افزار SPSS 21 تحليل شد. نتايج حاصل از تحليل عاملي نشان داد که 6 عامل با نام هاي: ويژگي هاي آب و خاک، اقليم نامناسب، فقر اقتصادي کشاورزان، نهاده هاي شيميايي، ضعف دانش فني و ساختار زمين که مجموعاً 16 متغير را در بر گرفته است، بيش از 71 درصد واريانس ناپايداري اراضي کشاورزي را در ناحيه مورد مطالعه تبيين مي کنند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 56 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی