برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  48 , شماره  4 ; از صفحه 589 تا صفحه 596 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل فضايي عوامل موثر بر ديدگاه کشاورزان استان آذربايجان غربي نسبت به تاسيس تعاوني هاي بازاريابي محصولات کشاورزي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اصفهان
 
چکیده: 
کمک به ايجاد و توسعه تعاوني هاي بازاريابي محصولات کشاورزي از جمله راهکارهايي است که مي تواند در امر تسهيل مشارکت کشاورزان در چرخه بازاريابي محصولات کشاورزي کمک شاياني بنمايد. از اين رو هدف کلي تحقيق حاضر" تحليلفضاييعواملموثربرديدگاهکشاورزاناستانآذربايجانغربينسبتبهتاسيستعاونيهايبازاريابيمحصولاتکشاورزي" مي باشد. کليه بهره برداران بخش کشاورزي استان آذربايجان غربي جامعه آماري تحقيق حاضر را تشکيل مي دهند که از بين آنها تعداد 386 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتايج پژوهش نشان داد که اکثريت بهره برداران (1/96 درصد) با ايجاد تعاوني هاي بازاريابي در منطقه موافقند. اين در حالي است که کارآيي اين تعاوني ها در حل مشکلات بازاريابي نيز نمره مطلوبي(ميانگين 8 از10)را از نظر پاسخگويان بهره بردار کسب کرده است. ضمن آنکه بر اساس نتايج تحقيق، مشخص شد که متغيرهايي نظير شغل اصلي و سنبهره برداران به ترتيب داراي تاثير معناداري بر گرايش آنان به تعاوني بازاريابي و نيز ديدگاهشان به کارآيي اين تشکل ها مي باشند. همچنين نتايج تحقيق نشان مي دهد که کمترين ميزان تمايل به تاسيس تعاوني بازاريابي به شهر پيرانشهر مربوط مي باشد و اين در حالي است که اين شهرستان از نظر نقشه مکانيابي محل تاسيس تعاوني بازاريابي از وضعيت بسيار مناسبي برخوردار است. همچنين با تحليل هاي صورت گرفته، سه ناحيه در استان شناسايي شد که در دسته طبقات منتخب مکانيابي نبودند ولي داراي سکونتگاه هاي شهري و روستايي بوده و نيازمند برنامه ريزي دقيق در اين زمينه مي باشند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 46 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی