5 SID.ir | تدوين مدل راهبردي TOWS در توسعه گردشگري کشاورزي و روستايي استان مازندران

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 
تدوين مدل راهبردي TOWS در توسعه گردشگري کشاورزي و روستايي استان مازندران
 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترويج و آموزش کشاورزي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران
 
چکیده: 
هدف اصلي اين پژوهش، تدوين مدل راهبردي TOWS در توسعه گردشگري روستايي (گردشگري کشاورزي، بوم گردشگري) استان مازندران با بررسي موردي در دو شهرستان سوادکوه و سوادکوه شمالي است. پژوهش از نوع توصيفي-تحليلي است که با بررسي مطالعات تحليلي و مرور ادبياتي از منابع مختلف و نتايج تحليلي با نظر متخصصان و پژوهشگران حيطه ي گردشگري کشاورزي و روستايي به اولويت بندي هريک از عوامل داخلي(قوت ها و ضعف ها) و بيروني(فرصت ها و تهديدها) و تدوين راهبرد TOWS پرداخته است. جامعه آماري پژوهش، گروهي از متخصصان و کارشناسان داراي تجربه و تخصص علمي و مديريتي در زمينه گردشگري روستايي و توسعه و عمران روستايي اند که به طور هدفمند و در دسترس20 نفر انتخاب شدند. پرسش نامه بر اساس تکنيک AHP و مقياس نه سطحي ساعتي ميان آنها توزيع شد. در نهايت 16 پرسش نامه تکميل، جمع آوري و مورد تحليل قرار گرفت. براي پردازش اطلاعات از تکنيکSWOT-AHP با استفاده از نرم افزارSuper Decisions نسخه 6/2 وExcel بهره گرفته شد. يافته هاي پژوهش نشان داد که در ارزيابي معيارها، نقاط قوت، فرصت ها، ضعف ها و تهديدها، اولويت هاي اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند. در تدوين راهبرد ها با بهره گيري از مدل TOWS با توجه به غيرقابل کنترل بودن عوامل بيروني سعي شده است بيشتر بر عوامل قابل کنترل دروني تأکيد شود. مهم ترين راهبرد هاي مدل TOWS، به ترتيب اولويت شامل راهبرد هاي حداکثر-حداکثر(SO)، حداقل-حداکثر(WO)، حداکثر-حداقل(ST) و حداقل-حداقل (WT)براي توسعه گردشگري روستايي تبيين گرديده است.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 34
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی