برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  49 , شماره  3 ; از صفحه 439 تا صفحه 459 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل و ارزيابي ريسک هاي مرتبط با توليد گندم در زنجيره تأمين نان استان خوزستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران
 
چکیده: 
هدف از اين پژوهش، ارزيابي ريسک هاي مرتبط با توليد گندم در زنجيره تأمين نان استان خوزستان است که در دو فاز انجام گرفته است. به اين منظور از روش پژوهش ترکيبي-اکتشافي استفاده گرديد که در فاز اول از تئوري بنياني براي شناسايي ريسک و در فاز دوم از پيمايش مقطعي براي ارزيابي ريسک مورد بهره برداري قرار گرفت. در فاز اول، از ميان جامعه آماري، شامل کارشناسان و کشاورزان پيش رو در توليد گندم، 15 نفر به روش نمونه گيري هدفمند ترکيبي(بارز و موارد شناخته شده) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات در اين مرحله، مصاحبه نيمه ساختارمند و مشاهده بوده است. در فاز دوم، از ميان جامعه آماري، شامل کشاورزان گندمکار، 150 نفر به روش نمونه گيري هدفمند بارز به عنوان نمونه انتخاب گرديدند. . ابزار جمع آوري اطلاعات در اين مرحله، چک ليست بوده است. به منظور تحليل داده ها از تکنيک ارزيابي حالت هاي شکست و اثرات آن استفاده شد. قابليت اعتبار ريسک هاي شناسايي شده و روايي چک ليست-ها با نظر صاحب نظران و متخصصين مربوطه مورد تأييد قرار گرفت. بر اساس نتايج حاصل از تئوري بنياني در فاز اول، 12 مقوله ريسک، شناسايي شد و نتايج ارزيابي ريسک ها نيز بيانگر آن بود که به ترتيب ريسک محيطي، ريسک ايمني محصول و محيط زيست، ريسک تأمين نهاده ها، ريسک فعاليت هاي زراعي، ريسک زيرساخت ها، ريسک فناوري، ريسک دسترسي به اطلاعات و آموزش هاي ترويجي، ريسک مالي، ريسک زماني، ريسک بازار، ريسک پژوهش و توسعه، ريسک انساني در اولويت بندي ريسک هاي مرتبط با توليد گندم قرار دارند. همچنين ريسک محيطي در زمره يکي از ريسک هاي بسيار نيرومند، ريسک ايمني محصول و محيط زيست به عنوان يکي از ريسک هاي نيرومند و ريسک هاي بازار، پژوهش و توسعه انساني از جمله ريسک هاي ضعيف ارزيابي شدند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 421 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی