برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  49 , شماره  1 ; از صفحه 135 تا صفحه 150 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل نگرش کشاورزان شهرستان کوار نسبت به حفاظت از آب: کاربرد نظريه نيازهاي مازلو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 
کم آبي، مفهومي آشنا در ادبيات امروز توسعه روستايي است. پرداختن به اين مسئله در بخش کشاورزي به عنوان يکي از متقاضيان بزرگ آب، ضروري است. يکي از مسيرهاي پرداختن به اين مسئله، بهبود نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت از آب است. براي اين منظور، مي توان از ارزيابي نياز بهره گرفت. هدف اين پژوهش، تحليل نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت از آب، به وسيله کاربرد ارزيابي نيازها با استفاده از نظريه مازلو بود. اين پژوهش از نوع توصيفي بوده و با فن پيمايش انجام گرفت. کشاورزان شهرستان کوار به عنوان جامعه آماري انتخاب شده (13187 N=) و با استفاده از نمونه گيري خوشه اي، 383 نفر از آن ها به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار مورداستفاده براي جمع آوري داده ها پرسشنامه بود که روايي آن به وسيله اساتيد روانشناسي اجتماعي و ترويج کشاورزي و پايايي آن با محاسبه آلفاي کرونباخ تأييد شد (69/0 ≤ α ≤ 97/0). نتايج نشان داد که نيازهاي ايمني و نيازهاي فيزيولوژيک به عنوان مهم ترين عوامل، داراي تأثير منفي و معني دار و نيازهاي اجتماعي و نياز به احترام داراي اثر مثبت و معني دار بر نگرش کشاورزان نسبت به حفاظت از آب بودند. بر اساس نتايج، مي توان راهکارهايي براي حفاظت از آب ارايه کرد که با نيازهاي کشاورزان سازگار باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 44 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی