برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير نوروفيدبک و نوروفيدبک به همراه آموزش والدگري بارکلي بر ابعاد توجه و ادراک شنيداري کودکان با اختلال نقص توجه-بيش فعالي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی، دانشگاه آزاد نایین، نایین، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: اختلال نقص توجه-بيش فعالي (Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder ADHD: ) يکي از اختلالات شايع روان پزشکي است که باعث آسيب تحصيلي، اجتماعي و خانوادگي مي شود. در اين ارتباط، پژوهش حاضر با هدف مقايسه تاثير آموزش نوروفيدبک و نوروفيدبک به همراه آموزش والدگري بارکلي بر ابعاد توجه و ادراک شنيداري کودکانADHD انجام شد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر يک کارآزمايي باليني با دو گروه آزمايش و يک گروه کنترل (Sham) با سه مرحله پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري 10 هفته اي بود. جهت انجام اين مطالعه 42 پسر دوره ابتدايي مبتلا به ADHD در سال 1396 به شکل هدفمند به همراه مادرانشان انتخاب شدند و با استفاده از گمارش تصادفي به دو گروه آزمايش و يک گروه کنترل تقسيم گرديدند. گروه هاي نوروفيدبک و ترکيبي هرکدام طي 30 جلسه 30 دقيقه اي، هفته اي سه بار تحت آموزش نوروفيدبک و مادران گروه ترکيبي به مدت نه جلسه يک ساعته هفتگي تحت آموزش والدگري بارکلي قرار گرفتند. شايان ذکر است که در گروه کنترل، نوروفيدبک بدون تنظيمات هدفمند و به صورت دريافت پاداش هاي تصادفي اجرا گرديد. کليه کودکان با استفاده از آزمون عملکرد پيوسته ديداري/شنيداري در سه مرحله مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده هاي به دست آمده با استفاده از آزمون Repeated Measures ANOVA و توسط نرم افزارSPSS 23 تجزيه و تحليل گرديدند. يافته ها: بر مبناي نتايج افزايش معنا دار هوشياري شنيداري (005/0≥ P)، کانون توجه شنيداري (001/0≥ P)، زمان واکنش شنيداري (012/0≥ P)، ادراک شنيداري (003/0≥ P) و در نتيجه بهبودي معنادار علائم ADHD در هر دو گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل در مراحل پس آزمون و پيگيري مشاهده شد؛ اما تفاوت معناداري بين دو گروه آزمايش مشاهده نگرديد. نتيجه گيري: آموزش نوروفيدبک و نوروفيدبک به همراه آموزش والدگري بارکلي تاثير يکساني بر افزايش ابعاد توجه و ادراک شنيداري کودکان ADHDدارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 53 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی