برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1396 , دوره  20 , شماره  5 ; از صفحه 416 تا صفحه 425 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط پلي مورفيسم هاي c. *49T>C و c.-932 G>A ژن CYBA با بيماري عروق کرونر: يک مطالعه مورد-شاهدي در جمعيت مردم کاشان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
 
چکیده: 
زمينه: ژن (Cytochrome B-245 Alpha Chain; p22phox) CYBA، کد کننده زير واحد اصلي آنزيم NADH/NADPH-اکسيداز است. اين آنزيم در سلول هاي عضلات صاف ديواره رگ ها بيان مي شود، که گونه هاي فعال اکسيژن را توليد مي کنند. از سوي ديگر استرس اکسيداتيو در پاتوژنز بيماري عروق کرونر (Coronary Artery Disease; CAD) نقش اساسي دارد. هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي (c. *49T>C) rs7195830 و (c.-930G>A)rs9932581 ژن CYBA، با بيماري عروق کرونر در يک جمعيت ايراني مي باشد. مواد و روش ها: در اين مطالعه مورد-شاهدي، نمونه هاي خون سيتراته از 180 فرد شامل 85 بيمار مبتلا به بيماري عروق کرونر و 95 فرد سالم جمع آوري شدند. قطعات حاوي هريک از پلي مورفيسم هاي تک نوکلئوتيدي rs7195830 و rs9932581 ژن CYBA نمونه هاي DNAي استخراج شده، با واکنش زنجيره اي پليمرازي (PCR) تکثير گرديد. سپس ژنوتيپ آنها به روش Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) تعيين شد. آناليز وابستگي ژنتيکي به وسيله آزمون رگرسيون لجستيک نيز بررسي شد. يافته ها: آناليز داده ها در مورد پلي مورفيسم c.-930G>A نشان داد که ارتباط معني دار بين ژنوتيپ AA و ريسک ابتلا به CAD وجود دارد (041/0=p، 06/7-04/1: CI95 درصد، 71/2: OR). همچنين آناليز آللي نشان داد ارتباط معني داري بين آلل A و ريسک ابتلا به CAD وجود دارد (029/0=p، 57/2-05/1: CI 95 درصد، 65/1: OR). اين در حالي است که هيچ ارتباط معني داري بين پلي مورفيسم c. *49T>C و ريسک ابتلا به CAD مشاهده نشد. نتيجه گيري: نتايج نشان داد که پلي مورفيسم c.-930G>A ممکن است در استعداد ابتلا به CAD نقش داشته باشد که مي تواند به عنوان يک بيومارکر براي بررسي ها بيشتر توسط محققان مورد توجه قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مازوچی، ط.، و کریمیان، م.، و مازوچی، م.، و حسین زاده کلاگر، ا. (1396). ارتباط پلی مورفیسم های c. *49T>C و c.-932 G>A ژن CYBA با بیماری عروق کرونر: یک مطالعه مورد-شاهدی در جمعیت مردم کاشان. طب جنوب, 20(5 ), 416-425. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467016Vancouver : کپی

مازوچی طاهره، کریمیان محمد، مازوچی مجید، حسین زاده کلاگر اباصلت. ارتباط پلی مورفیسم های c. *49T>C و c.-932 G>A ژن CYBA با بیماری عروق کرونر: یک مطالعه مورد-شاهدی در جمعیت مردم کاشان. طب جنوب. 1396 [cited 2022January21];20(5 ):416-425. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467016IEEE : کپی

مازوچی، ط.، کریمیان، م.، مازوچی، م.، حسین زاده کلاگر، ا.، 1396. ارتباط پلی مورفیسم های c. *49T>C و c.-932 G>A ژن CYBA با بیماری عروق کرونر: یک مطالعه مورد-شاهدی در جمعیت مردم کاشان. طب جنوب, [online] 20(5 ), pp.416-425. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467016. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 39 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی