برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثربخشي درمان ترکيبي NBUVB همراه با پماد موضعي تاکروليموس0/1 درصد و روش NBUVB به تنهايي در درمان ويتيليگو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پوست، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: ويتيليگو نوعي اختلال دپيگمانتاسيون مولتي فاکتوريال وابسته به فاکتورهاي ژنتيکي و غيرژنتيکي است. اين اختلال حاصل فقدان عملکرد ملانوسيت هاي پوستي مي باشد. در اين ارتباط، مطالعه حاضر با هدف مقايسه اثربخشي درمان ترکيبي NB-UVB (Narrow Band-Ultraviolet B) همراه با پماد موضعي تاکروليموس 1/0 درصد و روش NBUVB به تنهايي در درمان ويتيليگو انجام شد. مواد و روش ها: در اين مطالعه کارآزمايي باليني دوسوکور، 60 ضايعه قرينه و دوطرفه متعلق به 30 بيمار مبتلا به ويتيليگو انتخاب شد و بيماران به صورت تصادفي به دو گروه درماني تقسيم گرديدند. براي گروه مداخله با 30 ضايعه، فتوتراپي با استعمال پماد موضعي تاکروليموس 1/0 درصد و براي گروه کنترل با 30 ضايعه قرينه و ضايعات گروه مداخله، فتوتراپي با پماد اوسرين (پلاسبو) تجويز گرديد. در هر دو گروه در ابتداي درمان، يک ماه و نيم و سه ماه پس از آن اندازه ضايعات از طريق فتوگرافي و ميزان رپيگمانتاسيون با استفاده از سيستم امتيازدهي VASI (Visual Approach Slope Indicator) مورد ارزيابي قرار گرفت و نتايج در چک ليست ثبت شد. در ادامه، داده هاي گردآوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS 16 تجزيه و تحليل گرديدند. يافته ها: ميانگين سني بيماران 60/31 سال بود و 18 نفر از آن ها (60 درصد) زن و 12 نفر (40 درصد) مرد بودند. ميانگين و انحراف معيار اندازه ضايعه دپيگمانته در فتوگرافي بيماران دو گروه مداخله و کنترل در ابتداي درمان ضايعه مورد مداخله و کنترل در بدو درمان به ترتيب معادل 81/2± 41/5 و 82/2± 40/5، در يک ماه و نيم پس از درمان به ترتيب 77/2± 59/4 و 84/2± 96/4 و سه ماه پس از درمان معادل 35/2± 85/3 و 80/2± 66/4 به دست آمد (05/0P>). ميانگين نمره VASI نيز در گروه مداخله و کنترل در ابتداي درمان به ترتيب 51/0± 50/0 و 51/0± 53/0، يک ماه و نيم پس از درمان به ترتيب 44/1± 46/1 و 01/1± 13/1 و در ماه سوم درمان معادل 57/1± 18/2 و 21/1± 52/1 گزارش گرديد (05/0P>). علاوه براين، درصد رپيگمانتاسيون در گروه مداخله و کنترل يک ماه و نيم پس از درمان 25/18 و 12/14 درصد و در ماه سوم درمان 63/30 و 19 درصد به دست آمد. نتيجه گيري: اگرچه درصد رپيگمانتاسيون ضايعات ويتيليگو با درمان ترکيبي بيشتر از مونوتراپي بود؛ اما بين دو روش درماني از نظر درصد رپيگمانتاسيون تفاوت آماري معناداري مشاهده نشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 148 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی