برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي فراواني ژن هاي magA، fimHو rmpA در بين سويه هاي کلبسيلا پنومونيه جداشده از بيماران بستري در بيمارستان هاي شهرستان بابل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: کلبسيلا پنومونيه به عنوان يکي از باکتري هاي پاتوژن فرصت طلب بيمارستاني شناخته مي شود. شيوع مقاومت آنتي بيوتيکي، ظهور سويه هاي مقاوم به چند دارو و فاکتورهاي ويرولانس متعدد سهم به سزايي در ايجاد عفونت هاي مختلف دارند. در اين ارتباط، مطالعه حاضر با هدف تعيين فراواني ژن هاي magA، fimH و rmpA در بين سويه هاي کلبسيلا پنومونيه جداشده از بيماران بستري در بيمارستان هاي شهرستان بابل انجام شد. مواد و روش ها: طي مطالعه توصيفي-مقطعي حاضر، 65 سويه کلبسيلا پنومونيه جمع آوري گرديد. در اين پژوهش الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي به روش ديسک ديفيوژن انجام شد. پس از استخراج DNA به کمک کيت تجاري، درصد فراواني ژن هاي magA، fimH و rmpA به روش PCR (Polymerase Chain Reaction) مورد ارزيابي قرار گرفت. يافته ها: از بين سويه هاي مورد مطالعه، 42 ايزوله از بيمارستان روحاني و 23 مورد از بيمارستان شهيد بهشتي جمع آوري گرديدند. در الگوي آنتي بيوگرام بيشترين مقاومت به اريترومايسين (5/61 درصد) و سفوتاکسيم (60 درصد) اختصاص داشت و کمترين مقاومت به ايمي پنم (0 درصد) و اوفلوکساسين (9/16 درصد) تعلق گرفت. علاوه براين، در روش مولکولي فراواني ژن هاي fimH و rmpA به ترتيب 1/86 و 8/10 درصد گزارش گرديد. شايان ذکر است که هيچ يک از سويه ها حامل ژن magA نبودند. نتيجه گيري: بر مبناي نتايج مي توان گفت که مقاومت آنتي بيوتيکي و سويه هاي داراي مقاومت چند دارويي در بين سويه هاي کلبسيلا پنومونيه رو به افزايش است. از سوي ديگر، وجود برخي از فاکتورهاي ويرولانس مي تواند نقش به سزايي را در ايجاد سويه هاي مقاوم ايفا کند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 63 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی