برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر و آبان 1397 , دوره  26 , شماره  4 ; از صفحه 267 تا صفحه 274 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير آموزش به بيمار با يا بدون مشارکت خانواده بر پيروي از رژيم درماني در مبتلايان به نارسايي مزمن قلبي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: تبعيت از رژيم درماني، چالشي مهم براي مبتلايان به نارسايي مزمن قلبي است. اين بيماران در صورت پيروي نکردن از رژيم درماني با نتايج نامطلوب سلامتي مواجه مي شوند. با توجه به اينکه انجام مداخلاتي همچون آموزش به منظور بهبود تبعيت از رژيم هاي درماني جايگاه خاصي دارد، اين مطالعه با هدف مقايسه تاثير آموزش به بيمار با يا بدون مشارکت خانواده او انجام شده است تا تاثير اين آموزش را بر تبعيت از رژيم درماني در مبتلايان به نارسايي مزمن قلبي بررسي کند. روش کار: در اين مطالعه نيمه تجربي، از ميان افراد مراجعه کننده به درمانگاه قلب بيمارستان فرشچيان همدان، تعداد 60 بيمار مبتلا به نارسايي مزمن قلبي به صورت دردسترس انتخاب شد. سپس به صورت تصادفي به دو گروه 30 نفر بيمار و خانواده، و 30 نفر بيمار به تنهايي تقسيم شدند. آموزش طي 6 جلسه 30 دقيقه اي و به طور يکسان در هر دو گروه اجرا شد. اطلاعات با پرسش نامه محقق ساخته، قبل و شش هفته پس از آموزش، جمع آوري، و با نرم افزارSPSS نسخه 16 تجزيه وتحليل شد. يافته ها: هر دو گروه پيش از آموزش، از نظر ميزان پيروي از رژيم درماني اختلاف آماري معني داري با يکديگر نداشتند (0/05P). نتيجه گيري: به نظر مي رسد آموزش به بيمار با مشارکت خانواده در مقايسه با آموزش فردي به شخص بيمار، در بهبود روند پيروي از رژيم درماني موثرتر است. ازاين رو توصيه مي شود مداخلات آموزشي مربوط به برنامه درماني در بيماران مبتلا به نارسايي مزمن قلبي، با مشارکت خانواده ها انجام شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

فلاحی نیا، غ.، و قنبری آزرم، ز.، و سلطانیان، ع.، و مقصودی، ز.، و عشوندی، خ. (1397). مقایسه تاثیر آموزش به بیمار با یا بدون مشارکت خانواده بر پیروی از رژیم درمانی در مبتلایان به نارسایی مزمن قلبی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), 26(4 ), 267-274. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467000Vancouver : کپی

فلاحی نیا غلامحسین، قنبری آزرم زهرا، سلطانیان علیرضا، مقصودی زهرا، عشوندی خدایار. مقایسه تاثیر آموزش به بیمار با یا بدون مشارکت خانواده بر پیروی از رژیم درمانی در مبتلایان به نارسایی مزمن قلبی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان). 1397 [cited 2022January29];26(4 ):267-274. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467000IEEE : کپی

فلاحی نیا، غ.، قنبری آزرم، ز.، سلطانیان، ع.، مقصودی، ز.، عشوندی، خ.، 1397. مقایسه تاثیر آموزش به بیمار با یا بدون مشارکت خانواده بر پیروی از رژیم درمانی در مبتلایان به نارسایی مزمن قلبی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), [online] 26(4 ), pp.267-274. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467000. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 104 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی