برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  5 , شماره  3 ; از صفحه 35 تا صفحه 44 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه پوسچرهاي کاري پرستاران و تکنسين هاي آزمايشگاه با روش ارزيابي سريع تمام بدن (REBA) تعديل شده در يک بيمارستان در شهر تبريز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: شرايط کار پرستاران و تکنسين هاي آزمايشگاه مي تواند منجر به ايجاد اختلالات اسکلتي-عضلاني گردد. هدف پژوهش حاضر مطالعه وضعيت هاي کاري پرستاران دو بخش داخلي و جراحي زنان و تکنسين هاي آزمايشگاه در يک بيمارستان بود. روش بررسي: اين مطالعه از نوع توصيفي به روش مقطعي بود که در سال 1395 در يکي از بيمارستان هاي شهر تبريز انجام گرفت. در اين مطالعه 32 پرستار و 20 تکنسين آزمايشگاه شرکت کردند. از پرسشنامه نورديک و روش ارزيابي سريع تمام بدن (REBA) با الگوريتم جديد امتيازدهي براي ارزيابي استفاده شد. براي هر شغل امتيازهاي نيمه فوقاني، چهارگانه فوقاني، نيمه تحتاني و درصد زمان کار سپري شده با پوسچرهاي پراسترس محاسبه گرديد. از آزمون هاي آناليز واريانس يک طرفه و تي مستقل براي آناليز آماري استفاده گرديد. يافته ها: علايم اسکلتي-عضلاني گردن (63/5%) و کمر (55/8%) بيشترين شيوع را داشت. ميانگين امتيازهاي نيمه فوقاني، چهارگانه فوقاني و نيمه تحتاني بترتيب 8/16، 11/01، 9/59 بدست آمد. فقط امتياز نيمه تحتاني در بين 3 گروه شغلي تفاوت معني داري داشت که مربوط به تفاوت امتياز پرسنل آزمايشگاه با بخش هاي پرستاري بود. پرستاران بخش داخلي 11% و تکنسين-هاي آزمايشگاه 8% از زمان کاري شان را به ترتيب با پوسچرهاي پراسترس نيمه فوقاني و نيمه تحتاني مشغول بکار بودند. نتيجه گيري: روش REBA با الگوريتم جديد امتيازدهي در محل کار پرستاران و تکنسين هاي آزمايشگاه براحتي اجرا شد. پرستاران بخش داخلي نسبت به پرستاران بخش جراحي عمومي استرس بيومکانيکي بيشتري را بويژه در نيمه فوقاني تجربه مي-کنند. بمنظور کاهش پوسچرهاي کاري پراسترس، اجراي مداخلات ارگونومي براي بهبود پوسچرهاي نيمه فوقاني پرستاران و نيمه تحتاني تکنسين هاي آزمايشگاه پيشنهاد مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 57 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی