برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

آسيب پذيري معيشت کشاورزان بر اثر پديده خشکسالي: مورد مطالعه شهرستان هيرمند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 
چکیده: 
شهرستان هيرمند از مناطقي است که در سال هاي اخير و طي خشکسالي هاي پي در پي خسارت هاي بي شماري را متحمل شده است. هدف کلي پژوهش حاضر، تبيين آسيبپذيري ناشي از خشکسالي در بين کشاورزان شهرستان هيرمند، قطب توليد گندم استان سيستان و بلوچستان مي باشد. جامعه ي آماري شامل 302 خانوار گندم کار مي باشد. اعضاء نمونه ي آماري از بين 170 خانوار گندم کار دو بخش بيشتر آسيب پذير (قُرقُري) و کمتر آسيب پذير (مرکزي) اين شهرستان بر مبناي روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي با انتساب متناسب انتخاب شدند. گردآوري اطلاعات بر مبناي داده هاي اوليه و با به کارگيري ابزار پرسشنامه ساختارمند بر اساس شاخص آسيب پذيري معيشت (LVI) صورت گرفت. روايي پرسشنامه به کمک پانل متخصصين تأييد شد. ضرايب کودر ريچاردسون براي سنجه هاي مورد مطالعه بين 0/52 تا 0/63 نشان از پايايي ابزار سنجش داشت. تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS22 و EXCEL انجام پذيرفت. يافته هاي پژوهش نشان داد، ميزان آسيب پذيري گندم ‍ کاران بخش قُرقُري در سه بعد اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي در مقايسه با همتايان خود در بخش مرکزي بيشتر بوده است. بر مبناي نتايج، بخش قرقري آسيب پذيري بيشتري از حيث منابع آبي از بين سنجه هاي زيست محيطي و شبکه هاي اجتماعي از بين سنجه هاي اجتماعي داشته است. يافته ها نشان داد پايش آسيب پذيري، منابع و ارائه راهکارهاي بالقوه سازگاري بر مبناي رويکرد عمل گراي پژوهش حاضر، ابزاري مناسب براي مواجهه با موقعيت خشکسالي در مناطق محروم است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 46 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی