برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تأثير ويژگي هاي فردي، حرفه اي و هوش هيجاني بر رهبري کارآفرينانه دهياران روستايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 
چکیده: 
توسعه تعاوني هاي دهياري ها، به عنوان يکي از راهبردهاي گسترش فعاليت هاي کارآفرينانه روستايي مورد توجه قرار گرفته است. هدايت اين فعاليت ها، نيازمند دهياراني متعهد و باانگيزه است که نقش مهمي را در رهبري سازمان هاي اجتماعي-اقتصادي ايفا مي کنند، بنابراين مناسب ترين سبک رهبري براي اين دهياران، رهبري کارآفرينانه است. در همين راستا، شناسايي عوامل مؤثر بر رهبري کارآفرينانه براي توسعه اين سبک رهبري در ميان دهياران ضروري است. ازاين رو هدف اين پژوهش، تعيين عوامل تأثيرگذار بر رهبري کارآفرينانه دهياران بود. اين پژوهش از نوع "توصيفي – همبستگي" بوده و با فن پيمايش انجام گرفت. جامعه آماري پژوهش را دهياران "تعاوني دهياري ها" در سراسر ايران تشکيل دادند (839 N=) که تعداد 133 نفر بر اساس فرمول کوکران براي نمونه تعيين شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه استفاده شد که روايي صوري آن به وسيله اساتيد صاحب نظر و پايايي آن از طريق ضريب آلفاي کرونباخ مورد تأييد قرار گرفت (0/71 تا 0/89). نتايج نشان داد که تفاوت ميانگين معني داري بين رهبري کارآفرينانه و سطوح ويژگي هاي فردي و حرفه اي دهياران از قبيل سن، سابقه دهياري و زمينه تجربه کار قبلي وجود دارد. يافته ها بيانگر آن بود که متغيرهاي هوش هيجاني بر رهبري کارآفرينانه مؤثرند و از بين آن ها مهارت هاي اجتماعي بيشترين تأثير را بر متغير وابسته دارد. نتايج اين پژوهش، معيارهايي را براي انتخاب و آموزش دهياران روستايي فراهم مي نمايد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی