برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثربخشي سواد رسانه هاي ديجيتالي بر رشد مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان (مطالعه موردي دانش آموزان تشکيلات فرزانگان متوسطه دوره اول کرج)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، تهران
 
چکیده: 
هدف اين پژوهش بررسي تاثير سواد رسانه هاي ديجيتالي بر رشد مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان عضو تشکيلات فرزانگان متوسطه دوره اول کرج مي باشد. روش پژوهش توصيفي و از نوع پيمايشي مي باشد. جامعه ي آماري 160 نفر از دانش آموزان دختر عضو تشکيلات فرزانگان کرج مي باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسي و مورگان و با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي 113 نفر تعيين گرديد. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته رشد مهارت هاي اجتماعي کرامتي (2008) که روايي آن مورد تأييد متخصصان و پايايي بر اساس ضريب آلفاي کرونباخ 89/0 برآورد گرديده بود، مورد استفاده قرار گرفت. تجزيه وتحليل داده ها با استفاده از t مستقل و با کمک آزمون من-ويتني (به جهت عدم توزيع طبيعي داده ها) و نرم افزار SPPS انجام شد. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که سواد رسانه هاي ديجيتالي بر تمامي ابعاد مهارتهاي اجتماعي (احترام به ديگران، رعايت مقررات، انجام وظيفه، فعاليت گروهي و تحمل پذيري) دانش آموزان عضو تشکيلات فرزانگان دوره اول متوسطه تأثير مثبت و معناداري داشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 77 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی