مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تطبيقي حس دلبستگي مکان در نمادهاي شهري دوره اصفهاني و مدرن؛ نمونه موردي ميدان آزادي و ميدان نقش جهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شهرسازي، دانشکده هنر و معماري، دانشگاه تربيت مدرس تهران، ايران
 
چکیده: 
با گسترش و توسعه شهرها، احداث نمادهاي شهري به عنوان شاخصه اي براي معرفي محيط و فرهنگ روندي رو به رشد داشته است. نمادهاي شهري علاوه بر ابعاد محيطي و کالبدي، در ايجاد خاطرات جمعي و فردي اشخاص نيز نقش مهمي دارند به نحوي که اغلب، شهرهاي مختلف را با نماد آن مي شناسند. در اين پژوهش شهر تهران، به عنوان پايتخت سياسي و شهر اصفهان به عنوان پايتخت فرهنگي ايران مناسب ترين گزينه بمنظور مقايسه حس دلبستگي مکان مورد مطالعه قرار گرفته اند. از اين رو با هدف، شناسايي و تعيين اولويت بندي عوامل ايجاد کننده حس دلبستگي مکان به مقايسه تطبيقي اين حس در ميدان نقش جهان و ميدان ازادي پرداخته و در صدد پاسخ به اين پرسش است که مهمترين عامل در ايجاد حس دلبستگي در نمادهاي شهري چيست و در ادامه تأثير مؤلفه هاي موثر بر حس دلبستگي مکان که باعث اصالت بخشيدن به نماد هاي شهري مي شوند را در فرضيه خود طرح کرده است. روش تحقيق اين مقاله از نوع توصيفي تحليلي بوده و در گردآوري اطلاعات از شيوه مرور متون، منابع و اسناد تصويري در بستر مطالعات کتابخانه اي و ابزار پرسشنامه بهره برده است و سپس با استفاده از نرم افزار spss و آزمونanova و Kendall’ s tau_ b وSpearman’ s rho به تحليل مي پردازد. در نهايت نتايج پژوهش بيانگر تفاوت عوامل موثر در دلبستگي در دو دوره تاريخي در اين ميادين شهري است، بطوريکه در ميدان نقش جهان مهمترين عامل در ايجاد اين حس معيار عزت نفس بوده و در ميدان آزادي تداوم بيشترين تاثير را در ايجاد دلبستگي به مکان داشته است.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 28
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی