برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير برنامه آموزشي مبتني نظريه انگيزش محافظت بر ارتقاء رفتارهاي پيشگيري کننده از ابتلا به پديکلوزيس در دانش آموزان دختر ابتدائي شهر نيشابور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف شپش سر يک نوع انگل عفوني مسري در سراسر جهان است که بيشتر در مهد کودک ها و مدارس با بهداشت ضعيف شايع مي باشد. مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير برنامه آموزشي مبتني بر نظريه انگيزش محافظت بر ارتقاء رفتارهاي پيشگيري کننده از ابتلا به پديکلوزيس در دانش آموزان دختر ابتدائي شهر نيشابور انجام گرديد. مواد و روش ها پژوهش حاضر يک مطالعه نيمه تجربي بود که در سال 1394 در بين 60 نفر از دانش آموزان پايه پنجم ابتدايي شهر نيشابور انجام گرديد. دانش آموزان با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب و به طور تصادفي به 2 گروه آزمون و کنترل تقسيم شدند. پرسشنامه مشتمل بر اطلاعات دمو گرافيک و سازه هاي نظريه انگيزش محافظت بود. مداخله آموزشي بر مبناي جلسات بحث گروهي متمرکز و نمايش عملي در دو جلسه 50 دقيقه اي در بين شرکت کنندگان گروه آزمون انجام شد و پس از 2 ماه مجددا پرسشنامه هاي پس آزمون تکميل گرديد. داده ها توسط نسخه 16 نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون هاي همبستگي پيرسون، من ويتني، ويلکاکسون و تي زوجي تحليل گرديد. يافته ها قبل از مداخله آموزشي تفاوت آماري معني داري در خصوص ميانگين نمرات سازه هاي نظريه انگيزش محافظت در بين دو گروه آزمون و کنترل وجود نداشت. وليکن بعد از مداخله آموزشي، ميانگين نمرات سازه هاي آسيب پذيري درک شده، شدت درک شده، اثربخشي پاسخ، خودکارآمدي، هزينه پاسخ و انگيزش محافظت بعد از مداخله آموزشي بطور معني داري در گروه آزمون بهبود يافت (P<0. 05). در حاليکه اختلاف معني داري در ميانگين نمرات سازه هاي نظريه انگيزش محافت در گروه کنترل مشاهده نشد (P>0. 05). نتيجه گيري نتايج مطالعه حاضر حاکي از اثر بخشي مداخله آموزشي مبتني بر نظريه انگيزش محافظت در ارتقاء رفتارهاي پيشگيري کننده از ابتلا به پديکلوزيس در بين دانش آموزان بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 159
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی