برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه صميميت جنسي، رضايت از زندگي وراهبردهاي مقابله اي در زنان يائسه و غيريائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 
چکیده: 
: مقدمه يائسگي يکي از مراحل زندگي زنان است که با تغييرات جسمي و رواني همراه است. هدف پژوهش حاضر مقايسه صميميت جنسي، رضايت از زندگي و راهبردهاي مقابله اي در زنان يائسه و غيريائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتي صنعت نفت اهواز بوده است. : روش کار روش اين پژوهش از نوع توصيفي تحليلي است و نمونه آن 200 نفر از زنان يائسه و غيريائسه اي بوده اند که به روش نمونه گيري در دسترس، در سال 95 و از بين مراجعان به مراکز بهداشتي صنعت نفت اهواز انتخاب شده اند. اين گروه از مراجعان به روش جور کردن از نظر سن، تاهل، وضعيت اقتصادي اجتماعي و سلامت جسمي همتا شده اند. ابزارهاي خود گزارشي شامل پرسش نامه نيازهاي صيميت باگاروزي، پرسش نامه رضايت از زندگي و پرسش نامه راهبردهاي مقابله اي لازاروس بود. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 18 و با سطح معني داري 0/05 تجزيه وتحليل شد. : يافته ها بين ميانگين نمره صميمت جنسي (0/001=P)، رضايت از زندگي (0/004=P)، راهبرد مقابله اي هيجان مدار (0/4=P)، و مقابله اي مسئله مدار (0/01=P)، در دو گروه تفاوت معني داري به دست آمد. : نتيجه گيري پس از شروع دوران يائسگي، صميميت جنسي و رضايت از زندگي کاهش مي يابد و زنان يائسه، متناسب با تغييرات رواني و جسمي خود و براي مقابله با وضعيت استرس زا، از راهبردهاي هيجان مدار استفاده مي کنند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بساک نژاد، س.، و عباده اهوازی، پ.، و مهرابی زاده هنرمند، م. (1397). مقایسه صمیمیت جنسی, رضایت از زندگی وراهبردهای مقابله ای در زنان یائسه و غیریائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), 26(6 ), 389-396. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466857Vancouver : کپی

بساک نژاد سودابه، عباده اهوازی پریا، مهرابی زاده هنرمند مهناز. مقایسه صمیمیت جنسی, رضایت از زندگی وراهبردهای مقابله ای در زنان یائسه و غیریائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان). 1397 [cited 2021June19];26(6 ):389-396. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466857IEEE : کپی

بساک نژاد، س.، عباده اهوازی، پ.، مهرابی زاده هنرمند، م.، 1397. مقایسه صمیمیت جنسی, رضایت از زندگی وراهبردهای مقابله ای در زنان یائسه و غیریائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), [online] 26(6 ), pp.389-396. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466857. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 72 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی