برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل ارتباط رخدادهاي سالانه بيماري ليشمانيازيس جلدي و نوسانات بين سالي آب و هوايي مطالعه موردي شهر مشهد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
 
چکیده: 
زمينه: ليشمانيازيس جلدي از مهم ترين بيماري هاي عفوني است هر ساله رخدادهاي فرواني از آن ثبت مي گردد. سه مولفه، انگل، مخزن و ناقل اين بيماري تعيين کننده اصلي ديناميک زماني و مکاني اين بيماري مي باشد که عوامل اقليمي مي توانند با تاثيرگذاري بر روي اين مولفه ها، بروز بيماري را به صورت چشمگيري تغيير دهد. مواد و روش ها: هدف اين پژوهش، بررسي تاثير نوسانات اقليمي بر رخدادهاي سالانه بيماري ليشمانيازيس جلدي در شهر مشهد مي باشند. براي تحليل ارتباط بين بروز سالانه بيماري و نوسانات اقليمي، ابتدا فازهاي مختلف خشکسالي با استفاده از شاخص SPI شناسايي گرديد و سپس به تحليل فراواني رخداد بيماري در اين فازها با استفاده از تست ناپارامتريک کروسکال واليس و آزمون Dunn-Bonferroni، در سطح اطمينان 95 درصد پرداخته شد. يافته ها: نتايج حاصل از آزمون ناپارامتريک کروسکال واليس روي رخداد بيماري در سه فاز خشکسالي تفکيک شده، بيانگر آن بود که تفاوت معني داري بين ميانگين هاي سالانه رخداد بيماري در فازهاي مختلف اقليمي وجود داشت، تست تعقيب مربوط به آزمون کروسکال واليس (Dunn-Bonferroni)، نشان داد که ميانگين سالانه رکوردهاي بيماري در سال هاي با خشکسالي شديد به صورت بارزي بيشتر از سال هاي با بارش نرمال بوده است، بالا بودن معني دار ميانگين رکوردهاي سالانه رخداد بيماري در فازهاي خشکسالي شديد را مي توان با محدود شدن منابع غذايي در دسترس مخازن اين بيماري که بيشتر جوندگان هستند مرتبط دانست. نتيجه گيري: محدوديت منابع غذايي در سال هاي خشک باعث مي شود جوندگان که مخازن اصلي اين بيماري هستند براي جستجوي منابع غذايي بيشتر در معرض خونخواري پشه خاکي ها قرار گيرند و رخداد بيماري افزايش يابد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 35 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی