برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  13 , شماره  2 ; از صفحه 171 تا صفحه 187 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل مؤثر بر رفتار اطلاع يابي کشاورزان گندم کار بخش مرکزي شهرستان زنجان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 
چکیده: 
با توجه به اهميت دانش و اطلاعات به عنوان مؤلفه هاي تأثيرگذار بر توسعه بخش کشاورزي، بسياري از محققان و صاحب نظران تأکيد ويژه اي بر روي شناخت منابع اطلاعاتي و استفاده مناسب از آن ها و به بيان ديگر، داشتن رفتار اطلاع-يابي مطلوب دارند. با در نظر گرفتن اهميت موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررسي رفتار اطلاع يابي کشاورزان گندم کار و عوامل تأثيرگذار بر آن انجام گرفت. جامعه آماري تحقيق شامل تمامي کشاورزان گندم کار در بخش مرکزي شهرستان زنجان بود (5705=N) که 250 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه تعيين شدند. سپس نمونه ها از طريق روش نمونه گيري چندمرحله-اي براي انجام تحقيق انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه بود. روايي محتوايي پرسشنامه با نظر پانلي از کارشناسان و متخصصان در زمينه ي موضوع مورد پژوهش مورد تأييد قرار گرفت. براي تعيين پايايي ابزار تحقيق، پيش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي مقياس ه اي اصلي پرسشنامه در حد مناسب (در دامنه بين 0/784 تا 0/888) بود. نتايج تحقيق نشان داد که در حدود 50 درصد از کشاورزان گندم کار در سطح متوسط، 46 درصد در سطح پايين و تنها چهار درصد در سطح زياد از منابع و کانال هاي اطلاعاتي و ارتباطي استفاده مي نمايند. همچنين، با توجه به نتايج تحقيق مشخص شد که در بين منابع اطلاعاتي بين فردي، اعضاي خانواده و مسئولان محلي؛ منابع اطلاعاتي چندرسانه اي، برنامه هاي تلويزيوني و راديويي؛ رسانه هاي الکترونيکي، فيلم ها و سي دي هاي آموزشي؛ و منابع اطلاعاتي چاپي، کتاب هاي علمي و خبرنامه ها و گزارش هاي پژوهشي سازمان ها، به ترتيب بالاترين رتبه ها را از نظر ميزان استفاده داشتند. نتايج تحليل رگرسيون حاکي از آن بود که 65/7 درصد از واريانس متغير وابسته "ميزان استفاده از منابع و کانال هاي اطلاعاتي و ارتباطي" را شش متغير ميزان دسترسي به منابع و کانال هاي اطلاعاتي و ارتباطي، ميزان مهارت هاي ارتباطي، ميزان نيازهاي اطلاعاتي، ميزان اعتماد به منابع و کانال هاي اطلاعاتي و ارتباطي، نگرش اطلاع يابي و ميزان عملکرد گندم (ديم و آبي) تبيين کردند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 36 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی