برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  13 , شماره  2 ; از صفحه 51 تا صفحه 70 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت سرمايه هاي معيشت و پايداري آن ها در خانوارهاي روستايي (مورد مطالعه: بخش مرکزي شهرستان دنا)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 
چکیده: 
معيشت پايدار، در دهه ي 1980، به عنوان يک رويکرد جديد در مبحث توسعه ي روستايي و با هدف کاهش و ريشه کني فقر روستايي مطرح شد. دستيابيبه معيشتپايدارروستايي، بدونتوجهبهدارايي هاوسرمايه هاي معيشتدرروستاهاامکان پذير نمي باشد. بر اين اساس هدف تحقيق حاضر، بررسي وضعيت سرمايه هاي معيشت و پايداري آن در بين خانوارهاي روستايي بخش مرکزي شهرستان دنا بوده است. تحقيق حاضر از لحاظ هدف، کاربردي و از لحاظ چگونگي جمع آوري داده ها، غير آزمايشي از نوع پيمايش بود. جامعه ي آماري تحقيق 2500 سرپرست خانوارهاي روستايي بخش مرکزي شهرستان دنا بودند که بر اساس جدول کرجسي و مورگان، اندازه ي نمونه 300 خانوار تعيين و از طريق نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها در اين تحقيق، پرسشنامه اي ساختارمند و محقق ساخته بود که روايي صوري آن توسط گروهي از متخصصان رشته توسعه روستايي دانشگاه ياسوج و پايايي آن با محاسبه ي آلفا کرونباخ تأييد شد. نتايج تحقيق نشان داد که در بين 5 سرمايه ي معيشت، 3 سرمايه ي اجتماعي، سرمايه ي انساني و سرمايه ي فيزيکي از نظر پايداري در حد متوسط و 2 سرمايه ي مالي و طبيعي در وضعيت ناپايداري بالقوه (ضعيف) قرار دارند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی