برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  6 , شماره  4 ; از صفحه 31 تا صفحه 44 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير نيتروژن و نسبت نيترات به آمونيوم بر شاخص هاي رشد و عملکرد اسانس مرزنجوش بخارايي (Origanum vulgare ssp. Gracile) در شرايط شور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
 
چکیده: 
به منظور بررسي تأثير سطوح متفاوت نيتروژن و نسبت هاي مختلف نيترات به آمونيوم در شرايط شور و غيرشور بر شاخص هاي رشد، درصد و عملکرد اسانس مرزنجوش بخارايي، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 36 تيمار و 3 تکرار انجام گرفت. نيتروژن مورد استفاده در 3 سطح (5، 10 و 15 ميلي مولار)، نسبت هاي مختلف نيترات به آمونيوم در6 سطح (100: 0، 87/5: 12/5، 75: 25، 50: 50، 25: 75 و 0: 100) و شوري در 2 سطح (صفر و 50 ميلي مولار سديم کلريد) به عنوان فاکتورهاي آزمايش در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد در شرايط عدم تنش شوري بيشترين مقدار وزن تر (2/42 گرم)، وزن خشک (8/16 گرم)، و عملکرد اسانس (9/158 ميلي گرم در گلدان) در سطح نيتروژن 15 ميلي مولار و نسبت 75: 25 نيترات به آمونيوم به دست آمد؛ در صورت اعمال تنش شوري هر سه صفت فوق در تمام تيمارها کاهش يافت، به طوري که تحت اين شرايط حداکثر وزن تر (34/33 گرم)، وزن خشک (56/4 گرم)، و عملکرد اسانس (35/94 ميلي گرم در گلدان) در تيمار 15 ميلي مولار نيتروژن و نسبت 50: 50 نيترات به آمونيوم مشاهده گرديد. اثرات اصلي هر سه تيمار تاثير بسيار معني داري بر درصد اسانس داشت؛ به طوري که از غلظت 15 ميلي مولار نيتروژن، نسبت 75: 25 نيترات به آمونيوم و در شوري 50 ميلي مولار بيشترين درصد اسانس حاصل شد. مي توان نتيجه گرفت غلظت 15 ميلي مولار نيتروژن و نسبت هاي 75: 25 و 50: 50 نيترات به آمونيوم به ترتيب در محيط غير شور و شور از نظر تغذيه نيتروژني جهت افزايش بيوماس توليدي مرزنجوش مناسب مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نعمت زاده، س.، و سپهر، ا.، و رحیمی، ا. (1397). تاثیر نیتروژن و نسبت نیترات به آمونیوم بر شاخص های رشد و عملکرد اسانس مرزنجوش بخارایی (Origanum vulgare ssp. Gracile) در شرایط شور. تحقیقات کاربردی خاک, 6(4 ), 31-44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466794Vancouver : کپی

نعمت زاده سجاد، سپهر ابراهیم، رحیمی امیر. تاثیر نیتروژن و نسبت نیترات به آمونیوم بر شاخص های رشد و عملکرد اسانس مرزنجوش بخارایی (Origanum vulgare ssp. Gracile) در شرایط شور. تحقیقات کاربردی خاک. 1397 [cited 2022January25];6(4 ):31-44. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466794IEEE : کپی

نعمت زاده، س.، سپهر، ا.، رحیمی، ا.، 1397. تاثیر نیتروژن و نسبت نیترات به آمونیوم بر شاخص های رشد و عملکرد اسانس مرزنجوش بخارایی (Origanum vulgare ssp. Gracile) در شرایط شور. تحقیقات کاربردی خاک, [online] 6(4 ), pp.31-44. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466794. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 89 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی