برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  14 , شماره  2 ; از صفحه 143 تا صفحه 159 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل تأثير سرمايه اجتماعي بر روي توانمندسازي روان شناختي زنان روستايي شهرستان سلماس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 
چکیده: 
امروزه توانمندسازيزنانيکيازاهدافتوسعهاستوبهمعنايافزايش شناخت، قابليتاعتماد، حقانتخاب، مهارتوقدرتکنترلبه وسيلهآنان مي-باشد. بنابراين، اين مطالعه با هدف تحليل تأثير سرمايه اجتماعي بر روي توانمندسازي روان شناختي زنان روستايي شهرستان سلماس انجام گرفت. روش تحقيق اين مطالعه، توصيفي همبستگي بود. تعداد جامعه آماري اين پژوهش، 31996 زن روستايي بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسي و مورگان 382 نفر به دست آمد. براي انتخاب نمونه-ها از روش نمونه گيري خوشه ا ي چند مرحله اي استفاده شد. ابزار تحقيق، پرسشنامه بود که روايي ظاهري و محتوايي آن با استفاده از نظرسنجي از متخصصان مورد تأييد قرار گرفت. پايايي پرسشنامه، از طريق محاسبه ضرايب آلفاي کرونباخ و پايايي ترکيبي مورد تأييد قرار گرفت. يافته هاي به دست آمده از مدل سازي معادلات ساختاري نشان داد که سرمايه اجتماعي اثر مثبت و معني داري بر روي توانمندسازي روان شناختي زنان روستايي مورد مطالعه داشت، به طوري که اين متغير 34 درصد از تغييرات توانمندسازي روان شناختي زنان روستايي را تبيين نمود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کاظمی، ر.، و یعقوبی، ج.، و نعیمی، ا. (1397). تحلیل تأثیر سرمایه اجتماعی بر روی توانمندسازی روان شناختی زنان روستایی شهرستان سلماس. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران, 14(2 ), 143-159. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466767Vancouver : کپی

کاظمی رحیم، یعقوبی جعفر، نعیمی امیر. تحلیل تأثیر سرمایه اجتماعی بر روی توانمندسازی روان شناختی زنان روستایی شهرستان سلماس. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. 1397 [cited 2022January21];14(2 ):143-159. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466767IEEE : کپی

کاظمی، ر.، یعقوبی، ج.، نعیمی، ا.، 1397. تحلیل تأثیر سرمایه اجتماعی بر روی توانمندسازی روان شناختی زنان روستایی شهرستان سلماس. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران, [online] 14(2 ), pp.143-159. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466767. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 64 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی