برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  9 , شماره  4 ; از صفحه 273 تا صفحه 281 .
 
عنوان مقاله: 

آموزش الکترونيک از ديدگاه اساتيد غيرباليني دانشگاه علوم پزشکي تبريز: نگرش و چالش ها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
 
چکیده: 
زمينه و اهداف کاربرد آموزش الکترونيکي در آموزش پزشکي، به عنوان يکي از مسائل کليدي توسعه فناوري اطلاعات در شرايط فعلي و به عنوان يک چالش در آينده مطرح است. هدف از اين پژوهش، بررسي نگرش دو گروه از اساتيدي که از آموزش الکترونيک استفاده کرده اند و اساتيدي که تجربه استفاده از آموزش الکترونيک را ندارند، به همراه بررسي چالش هاي به کارگيري آموزش الکترونيک از ديدگاه اساتيد مي باشد. مواد و روش ها در مطالعه مقطعي که در سال 1396 در دانشگاه علوم پزشکي تبريز انجام گرفت، 86 نفر از اساتيد با روش نمونه گيري طبقه-بندي وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسش نامه محقق ساخته در سه بخش، شامل اطلاعات جمعيت شناختي، نگرش و چالش ها بود. پس از تاييد روايي با نظر متخصصين، پايايي با آزمون آلفاي کرونباخ برابر 0. 76 برآورد شد. نتايج با استفاده از از نرم افزار SPSS 16 و روش هاي آمار توصيفي و آمار تحليلي مورد تحليل قرار گرفت. يافته ها اساتيدي که سابقه استفاده از آموزش الکترونيک داشتند، در مورد استفاده از آموزش الکترونيک 69. 5 درصد داراي نگرش مثبت و 16. 9 درصد داراي نگرش منفي بودند. همچنين، بين نگرش اساتيدي که از آموزش الکترونيکي استفاده کرده بودند و رتبه علمي آنها، رابطه معناداري وجود داشت و در اساتيدي که سابقه استفاده از آموزش الکترونيک نداشتند، ارتباط معنادار بين نگرش با سن و سابقه تدريس آنها به دست آمد. نتيجه گيري با شناسايي اثرات مثبت آموزش الکترونيک مانند کمک به يادگيري، شايد بتوان به نتايج مطلوب تري در ارتقاي سطح نگرشي اساتيد دانشگاه علوم پزشکي تبريز و ساير دانشگاه هاي داراي وضعيت مشابه دست يافت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مفتیان، ن.، و محمدزاده، م.، و رضایی هاچه سو، پ. (1397). آموزش الکترونیک از دیدگاه اساتید غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز: نگرش و چالش ها. تصویر سلامت, 9(4 ), 273-281. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466764Vancouver : کپی

مفتیان نازیلا، محمدزاده مریم، رضایی هاچه سو پیمان. آموزش الکترونیک از دیدگاه اساتید غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز: نگرش و چالش ها. تصویر سلامت. 1397 [cited 2022January26];9(4 ):273-281. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466764IEEE : کپی

مفتیان، ن.، محمدزاده، م.، رضایی هاچه سو، پ.، 1397. آموزش الکترونیک از دیدگاه اساتید غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز: نگرش و چالش ها. تصویر سلامت, [online] 9(4 ), pp.273-281. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466764. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 127 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی