برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  6 , شماره  3 ; از صفحه 77 تا صفحه 91 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رفتار جذبي فسفر در خاک هاي زراعي منطقه خوي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانش اه ارومیه
 
چکیده: 
ففسفر يکي از عناصر غذايي ضروري براي تغذيه گياه است که ميزان جذب آن توسط گياه به وسيله واکنش هاي انحلال، رسوب و جذب و واجذب کنترل مي شود. به منظور بررسي رفتار جذب فسفر در خاک هاي منطقه خوي، آزمايشات جذب به صورت بچ (Batch) با 60 نمونه خاک زراعي و 9 غلظت اوليه فسفر بين mg L-1 0-30 در قدرت يوني 01/0 مولار CaCl2 انجام گرفت. پس از تعادل، مقدار فسفر باقيمانده در محلول اندازه گيري و داده هاي آزمايشي با مدل هاي لانگ موير، فروندليچ و تمکين برازش يافتند. بر اساس ضريب تبيين (R2) و خطاي استاندارد برآورد (SE)، مدل لانگ موير در مقايسه با مدل هاي فروندليچ و تمکين برازش نسبتا خوبي با داده هاي آزمايشي نشان داد. ميزان حداکثر جذب تک لايه اي لانگ موير (qmax) بين 135 تا 486 mg kg-1 و پارامتر انرژي جذب لانگ موير (KL) بين 09/0 تا 52/0 L mg-1 متغير بود. همچنين پارامترهاي ظرفيت (KF) و شدت جذب (n) فروندليچ نيز متفاوت بود و بين 4/123-0/16 mg kg-1 و 4/2-1/1 و پارامتر هاي A و KT تمکين نيز به ترتيب بين 3/196-3/10 mg kg-1 و 7/88-3/17 L kg-1 قرار گرفتند. بيشترين مقدار qmax، KF و A در خاک هايي با درصد رس و کربنات کلسيم زياد مشاهده شد و بين پارامترهاي جذب معادلات با ميزان رس (r=0. 70**) و کربنات کلسيم (r=0. 65**) همبستگي معني داري بدست آمد. نتايج نشان داد که مقدار غلظت تعادلي فسفر (EPC) در دامنه ي 89/0-01/0 mg L-1 با مقدار متوسط 35/0 mg L-1 قرار داشت. همچنين بين EPC و فسفر قابل استخراج با بي کربنات سديم بيشترين همبستگي معني دار وجود داشت (r=0. 90**). مقدار ظرفيت بافري فسفر (PBC) نيز در دامنه ي 2/3 تا4/122 mg kg-1 با متوسط مقدار 5/33 قرار داشت. تجزيه ي آماري نشان داد که PBC با ميزان رس (r=0. 80**) و کلسيم کربنات (r=0. 43**) ارتباط مثبت و معني دار دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سپهر، ا.، و بیاض زاده، ج.، و ممتاز، ح.، و دولتی، ب. (1397). بررسی رفتار جذبی فسفر در خاک های زراعی منطقه خوی. تحقیقات کاربردی خاک, 6(3 ), 77-91. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466749Vancouver : کپی

سپهر ابراهیم، بیاض زاده جواد، ممتاز حمیدرضا، دولتی بهنام. بررسی رفتار جذبی فسفر در خاک های زراعی منطقه خوی. تحقیقات کاربردی خاک. 1397 [cited 2022January25];6(3 ):77-91. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466749IEEE : کپی

سپهر، ا.، بیاض زاده، ج.، ممتاز، ح.، دولتی، ب.، 1397. بررسی رفتار جذبی فسفر در خاک های زراعی منطقه خوی. تحقیقات کاربردی خاک, [online] 6(3 ), pp.77-91. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466749. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 47 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی