3 SID.ir | ارزيابي تأثير مالچ پارسيان و پلي اکريل آميد بر توليد رواناب و رسوب خاک هاي لوم شني گچ دار

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي تأثير مالچ پارسيان و پلي اکريل آميد بر توليد رواناب و رسوب خاک هاي لوم شني گچ دار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 
چکیده: 
تخمين مقدار جريان آب از درون خاک هاي دست نخورده، نهشته هاي رسوبي و يا خاک هاي متراکم شده، از جمله مسائل مهم در عمليات صحرايي است. چرا که در اثر پديده تحکيم و انحلال مواد موجود در خاک، ميزان نفوذپذيري و روان آب سطحي با گذشت زمان تغيير مي کنند. هدف از اين پژوهش، بررسي تغييرات روان آب و رسوب در خاک گچ دار با استفاده از دستگاه شبيه ساز باران در دشت ارايض استان خوزستان بود. تيمارهاي پژوهش شامل خاک طبيعي (شاهد)، پلي اکريل آميد در دو سطح سه و شش گرم در مترمربع (P3 و P6) و مالچ پليمري پارسيان(Pc) است که در بافت خاک لوم شني گچ دار، با دو شدت بارندگي 32 و 50 ميلي متر بر ساعت، دو شيب 5/7 و 5/12 درصد با سه تکرار اعمال گرديدند. براي مقايسه آماري توليد روان آب و رسوب، از طرح کرت هاي دو بار خرد شده استفاده شد. با بررسي تغييرات مقدار رسوب براي تيمارهاي مختلف، مشخص شد که در هيچ يک از حالت هاي مالچ پاشي، رسوبي توليد نشده و تنها در حالتي که سطح خاک طبيعي بود (تيمار شاهد)، رسوب توليد شده است. با بررسي تغييرات روان آب براي تيمارهاي مختلف، مشخص شد که استفاده از مالچ هاي P3، P6 و Pc در بيشتر موارد موجب افزايش توليد روان آب نسبت به تيمار شاهد گرديده است. مقايسه آماري ميانگين مقدار کل روان-آب توليدي نشان داد که تيمارهاي شاهد، مالچ P3، P6 و Pc با همديگر اختلاف معني داري دارند. همچنين نتايج آشکار کرد که مقدار رسوب توليدي در تيمار شاهد اختلاف معني دار با مالچ P3، P6 و Pc دارد و تيمارهاي P3، P6 و Pc توليدي رسوبي نداشته و در يک گروه قرار مي گيرند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 35
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی