برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  6 , شماره  3 ; از صفحه 1 تا صفحه 12 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي شاخص هاي ميکروبي و تنوع زيستي ريز جانداران و بي مهرگان خاکزي در جنگل کاري هاي سوزني برگ و پهن برگ در غرب استان گيلان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
 
چکیده: 
اين پژوهش با هدف بررسي تأثير جنگل کاري هاي مختلف بر فعاليت جانداران خاکزي، شاخص هاي تنوع زيستي و رابطه آن ها با برخي ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي خاک انجام شد. نمونه برداري خاک و جانداران خاکزي و سنجش شاخص هاي ميکروبي به صورت روش منظم– تصادفي در توده هاي صنوبر دلتوئيدس (Populus deltoides)، کاج تدا ((Pinus taeda و جنگل طبيعي انجام شد. در هر يک از توده هاي جنگلي بررسي شده 40 نقطه انتخاب و نمونه برداري خاک از عمق 20-0 سانتي متري انجام شد. نتايج نشان داد بيشترين مقدار تنفس ميکروبي، کربن زيست توده ميکروبي، نيتروژن زيست توده ميکروبي و جمعيت باکتري در توده صنوبر و سپس جنگل طبيعي ديده شد. دو شاخص سهم متابوليک و سهم ميکروبي نيز تفاوت معني دار و معکوس در ميان توده ها نشان دادند. نتايج همبستگي پيرسون ميان شاخص هاي ميکروبي بررسي شده با ويژگي هاي مختلف خاک بيانگر آن است که ميان اين شاخص ها و کربن آلي و نيتروژن کل همبستگي مثبت و معني داري وجود دارد. بر پايه نتايج اين پژوهش مي توان بيان کرد که تغييرات ويژگي هاي کيفيت خاک و شاخص هاي تنوع، با ويژگي هاي خاک و حاصلخيزي رويشگاه جنگلي متناسب است. جمعيت ماکروفون، نمايانگر توانايي توليد رويشگاه و در آينده معيار مناسبي براي ارزيابي عملکرد مديريت جنگل از نظر حفاظت و پايداري اکوسيستم خواهد بود. همچنين مي توان عنوان کرد توده صنوبر شرايط مناسب تري را براي توليد مواد آلي، تنفس ميکروبي و فعاليت بي مهرگان خاکزي در توده هاي جنگلي فراهم کرده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

قربان زاده، ن.، و پوربابایی، ح.، و صالحی، ع.، و سلطانی طولارود، ع.، و علوی، س. (1397). بررسی شاخص های میکروبی و تنوع زیستی ریز جانداران و بی مهرگان خاکزی در جنگل کاری های سوزنی برگ و پهن برگ در غرب استان گیلان. تحقیقات کاربردی خاک, 6(3 ), 1-12. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466728Vancouver : کپی

قربان زاده ندا، پوربابایی حسن، صالحی علی، سلطانی طولارود علی اشرف، علوی سیدجلیل. بررسی شاخص های میکروبی و تنوع زیستی ریز جانداران و بی مهرگان خاکزی در جنگل کاری های سوزنی برگ و پهن برگ در غرب استان گیلان. تحقیقات کاربردی خاک. 1397 [cited 2021April16];6(3 ):1-12. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466728IEEE : کپی

قربان زاده، ن.، پوربابایی، ح.، صالحی، ع.، سلطانی طولارود، ع.، علوی، س.، 1397. بررسی شاخص های میکروبی و تنوع زیستی ریز جانداران و بی مهرگان خاکزی در جنگل کاری های سوزنی برگ و پهن برگ در غرب استان گیلان. تحقیقات کاربردی خاک, [online] 6(3 ), pp.1-12. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=466728>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 113 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی