برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  28 , شماره  83 ; از صفحه 5 تا صفحه 24 .
 
عنوان مقاله: 

طراحي به مثابة. . . بازخواني استعاره هاي مفهومي «طراحي»

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی
 
چکیده: 
در طي پنجاه سال گذشته نظريه هاي طراحي پژوهي روشنگر مفهوم «طراحي» بوده است. از آنجا که اين مفهوم امري پيچيده و انتزاعي است، به چارچوب هاي مفهومي و روش هاي شناختي متناسبي نياز است تا بتوان وجوه متنوع و پيچيدة اين تجربه و فعاليت انساني را وضوح بخشيد. از جملة مهم ترين نظريات شناختي معاصر «نظرية استعارة مفهومي» است که در طراحي پژوهي نيز مورد توجه و استقبال پژوهشگران اين حوزه بوده است. با دقت در دو پارادايم اصلي مطرح شده در طراحي پژوهي، يعني پارادايم «حل خردگرايانة مسئله» و «تأمل در عمل»، مي توان در هريک از اين دو حوزه، به واسطة استعاره مفهومي، نظريات مبسوطي را مشاهده کرد. طي بيست سال گذشته ضمن بازنگري در اين دو پارادايم، استعاره هاي متعدد ديگري براي تکميل آن ها و تبيين مفهوم طراحي مطرح شده است. در اين پژوهش، با مرور و تحليل محتواي مقالات مرتبط در دو نشريه معتبر و قديمي از نشريات عرصة طراحي پژوهي، استعاره هاي مفهومي کليدي در تبيين مفهوم طراحي انتخاب شده است. در کنار دو پارادايم ذکرشده، مهم ترين اين استعاره ها «بريکولاژ»، «تطور مشترک»، «آشکارگي»، «گفتگو» و «بازي» هستند. درنهايت با ترسيم مجموعة نگاشت و مدل تصويري هر استعاره، وجوه آشکار و پنهان مفهوم طراحي در هريک از اين استعاره ها تبيين شده است. نتيجة اين پژوهش درنهايت چنين مي شود که استعاره هاي هرمنوتيک (فهم) يعني «آشکارگي»، «گفتگو»، و «بازي» براي روشن کردن مفهوم طراحي، به دليل قرابت بيشتر با سازوکار طراحي، جزو مناسب ترين استعاره هاي مفهومي در به کارگيري آن ها در حوزة طراحي پژوهي هستند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 117 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی